Komunální volby 2022

JIŽÁK JE BUDOUCNOST!
MÁME ODVAHU DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ

Díky důvěře voličů jsme mohli 4 roky spravovat městskou část ku prospěchu občanů. Provedli jsme ji dvěma krizemi. Na radnici jsme prosazovali otevřené hospodaření s veřejnými financemi. Poradní orgány městské části jsme zpřístupnili veřejnosti, stejně jako její rozpočet a to pomocí Cityvizoru. Zajistili jsme letní provoz mateřských škol a umožnili rodičům zápisy do škol z pohodlí domova. Revitalizovali jsme vnitrobloky a vybudovali hřiště pro starší dětí. Obnovili jsme opravy komunikací a chodníků, začali se starat o naše lávky. Připravujeme sídliště na elektromobilitu. Stavíme a rekonstruujeme městské byty pro naše občany.
Jižák je místo, kde rádi žijeme, trávíme čas a vychováváme novou generaci. Jižák je pro nás živoucí srdce Prahy.