Doprava

ZLEPŠÍME DOSTUPNOST A KVALITU MHD

Podporujeme rozvoj tramvajové trati na Jižní Město.

Chceme vyvolat veřejnou diskusi o zřízení tramvajové trati, vedoucí z oblasti Nuslí a Spořilova na Jižní Město. Veškerá jednání o této trati prozatím probíhala bez účasti obyvatel Jižního Města.

Metro má být naše chlouba.

Chceme zlepšit vizuální stav vestibulů stanic metra na území Městské části Praha 11. Domluvíme s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, aby provedl alespoň kosmetické úpravy zevnějšku vestibulů a zintenzivnil uklízecí práce.

ZLEPŠÍME SITUACI V OBLASTI PARKOVÁNÍ

Zasadíme se o zvýšení počtu parkovacích míst tam, kde to občané potřebují.

V řadě lokalit je nedostatek parkovacích míst pro rezidenty největším problémem, který je potřeba řešit. Vhodné řešení vidíme v lokálních úpravách současného režimu stání (změnou z podélného na příčné), tam kde to situace umožní.

Podporujeme výstavbu parkovacích domů, zahloubených parkovišť a lehkých nástaveb na současných parkovacích plochách.

Pod podmínkou souhlasu obyvatel v dané lokalitě. Parkovací domy jsou v současné době nejefektivnějším způsobem, jak obyvatelům Jižního Města umožnit večer zaparkovat v relativně krátké docházkové vzdálenosti.

Podporujeme vznik záchytných kapacitních parkovišť pro krátkodobé i dlouhodobé stání.

Je nutné, aby záchytná parkoviště na hranicích i mimo území Prahy byla dobře propojena s veřejnou hromadnou dopravou.

INVESTICE DO SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY S ROZVAHOU A TAM, KDE JE TO POTŘEBA

Spolu s našimi zástupci v Parlamentu budeme usilovat o urychlenou dostavbu Pražského okruhu.

Podpoříme řešení okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnosti dopravy, nákladů, termínu realizace atd. Cílem je vyvést tranzitní, zejména kamionovou dopravu z Prahy.

Nesouhlasíme se současným návrhem trasování tzv. Vestecké spojky.

Vestecká spojka má propojit vnější Pražský okruh a budoucí dálnici D3 s dálnicí D1. Tím by přivedla do oblasti Jižního Města další tisíce dalších automobilů. Chceme otevřít diskuzi o alternativních řešení.

PODPORUJEME MODERNÍ A EKOLOGICKÉ ZPŮSOBY DOPRAVY

Podpoříme smysluplnou elektrifikaci dopravy.

Budeme uvažovat o zavedení elektrobusů, případně trolejbusů, tam, kde to bude mít ekonomický a ekologický smysl. Na vhodných místech (např. na parkovištích a v garážích) podpoříme rozvoj nabíjecích stanic pro elektromobily.

CYKLISTÉ JSOU NÁŠ RESPEKTOVANÝ PARTNER

Budeme prosazovat dobudování sítě cyklotras na Jižním Městě.

Zaměříme se na okrajové oblasti Prahy 11, které vhodně propojíme se stávající páteřní trasou, která již vede naší městskou částí.

Chceme větší bezpečnost pro cyklisty.

Upravíme současné podchody a lávky tak, aby je mohli využívat cyklisté bez nutnosti úrovňového křížení s pozemní komunikací. Důležité je, aby cyklostezky byly osvětlené veřejným osvětlením, což umožní jejich využívání i mimo sezónu. Cyklostezky by měly být budovány s ohledem na společný režim s chodci, aby mezi nimi nevznikaly konflikty.

Budeme rozvíjet spolupráci městské části s poskytovateli sdílení kol.

Jižní Město je rovinná plocha, skvěle se hodí k místnímu cestování na kole. Naším cílem je na Praze 11 zavést půjčování kol, budeme poptávat firmy, které již úspěšně působí v centru města.