Sociální služby

Budeme rozvíjet domovy pro seniory, mezigenerační komunitní domy a sdílené bydlení.

Inspirací jsou pro nás západní modely, kde se prolíná bydlení studentů, mladých rodin, seniorů i vozíčkářů. Chceme zabránit vzniku ghett a izolovaných komunit, naším cílem je město, kde spolu žijí lidé všech generací.

Nabídneme volnočasové aktivity mladým lidem ze všech socioekonomických vrstev.

Podporujeme rozvoj sportovních aktivit mládeže, volnočasových spolků i nízkoprahových center. Nechceme jen dotovat drahé komerční turnaje sportovních hvězd, ale hlavně finančně pomáhat malým místním mládežnickým klubům a asociacím.

Zapojíme seniory do rozhodování.

Poskytneme starším generacím platformy, skrze které mohou participovat na zásadních rozhodnutích o směřování Prahy. Těm, co chtějí, nabídneme kurzy počítačové gramotnosti. Ostatním nabídneme alternativy k zapojení se i bez počítače; digitalizace má spojovat, ne rozdělovat.

Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví.

Vytvoříme koncepci prevence ztráty bydlení a dostupného bydlení pro všechny. Těm, kteří se na ulici ocitnou, nabídneme pomocnou ruku při návratu do společnosti. Společnost na tom ve výsledku vydělá sociálně i ekonomicky. Zasadíme se o vyšší počet denních stacionářů pro lidi bez domova, kde s nimi budou stále ve styku sociální pracovníci.