Životní prostředí

PROTI VEDRŮM VÍCE STROMŮ A VODNÍCH PLOCH

Vysadíme více stromů v pražských ulicích. Budeme prosazovat výsadbu stromů v jihoměstských parcích. Zasadíme se o kvalitní náhradní výsadbu za pokácené stromy.

Chápeme skutečný význam vegetace pro lokální klima, a tím také pro kvalitu života občanů ve městě. Každý strom odebere z okolí kilogramy prachu a plynů (například přízemní ozon). Stromy filtrují vzduch, zlepšují jeho kvalitu a produkují obrovské množství kyslíku. Stromy odpařují vodu a tím snižují teplotu okolního vzduchu. Ve městě je obecně vždy tepleji než ve volné krajině, proto je třeba věnovat schopnosti stromu ochladit okolní prostory opravdu velkou pozornost. Stromy mají pozitivní účinek na psychiku lidí. A to vše dělají zadarmo.

Podpoříme umísťování *pítek a kašen; i potoky a vodní plochy** ​do města patří.

Dostatek dostupné vody v ulicích zejména v letních horkých dnech považujeme za stěžejní. Proto budeme prosazovat veřejná pítka na frekventovaných místech a v parcích a na dětských hřištích. Další vodní plochy, jako jsou kašny, jezírka, potůčky a různá brouzdaliště budeme prosazovat jako prvky snižující teplotu ve městě, zkrášlující prostředí a poskytující osvěžení v horkých dnech.

ABY SE NÁM LÉPE SPALO

Budeme prosazovat citlivá protihluková opatření. Prahu 11 trápí především hluk z dálnice D1.

Zasadíme se o odhlučnění dálnice pomocí výsadby stromů v jejím okolí a výstavbu protihlukových stěn tam, kde výsadba stromů bude nedostačující nebo problematická.

Zregulujeme veřejné osvětlení a na noc vypneme světelnou reklamu.

Zasadíme se o regulaci světelné reklamy a světelného smogu obtěžujícího v nočních hodinách. Chceme prosazovat moderní pouliční osvětlení reagující na aktuální světelné podmínky a omezující světelný smog ve svém okolí. Tím chceme dosáhnout také úspor za veřejné osvětlení.

ŠETŘÍME VODU I VAŠI KAPSU

Podpoříme hospodaření s vodou​, opětovné využití odpadní vody a opatření pro využití nebo zasakování dešťové vody.

Budeme bojovat proti rozšiřování pevných ploch na úkor trávy. Voda se musí do země vsáknout a neodtéct do kanálů. A když už odteče, tak musíme mít možnost ji dále zužitkovat.

ČISTÉ MĚSTO

Zrevidujeme sběr, odvoz a zpracování odpadů na Jižním Městě a upravíme jej tak, aby veřejné koše a popelnice na tříděný odpad nebyly přeplněné.

Podporujeme třídění odpadu, proto chceme zajistit, aby jej občan měl kam vyhazovat. Zajistíme více košů v parcích a u dětských hřišť, budeme se aktivně starat o jejich pravidelný vývoz.

Budeme podporovat vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad, odpadkových košů a instalaci jednotného vizuálního stylu městského mobiliáře (prvků občanské vybavenosti).

Podzemní kontejnery v jiných městských částech Prahy jsou již běžným standardem. Rádi bychom podobný systém rozvíjeli i v rámci Prahy 11. Budeme prosazovat rozmístění většího množství veřejných odpadkových košů odolnějších vůči poškození.

Budeme prosazovat častější úklid veřejných prostranství. Zaměříme se na neudržované lokality.

Záleží nám na čistotě veřejných prostranství a rádi bychom udržovali čistotu a pořádek na Jižním Městě.