Co čeká naše školy v září?

Co čeká naše školy v září?

Celá ČR se vypořádává s přílivem válečných uprchlíků z Ukrajiny, především žen a dětí. Do konce školního roku jsou tyto děti ještě osvobozeny od povinné školní docházky, ale od září se již zapojí do vzdělávání. Toto zásadní téma jsme mj. probírali na Komisi pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny. V tuto chvíli naše mateřské a základní školy situaci zvládají. Co přinese nový školní rok se dá nyní jen těžko odhadnout a komise doporučila městské části přípravu na budoucí situaci např. v podobě adaptačních skupin. MŠMT se na tuto situaci pečlivě připravuje, počítá s celodenními i půldenními adaptačními skupinami, intenzivními jazykovými skupinami i přizpůsobení tzv. Šablon na stávající situaci. Je myšleno i na pedagogy a jejich intenzivní jazykovou přípravu, dále na podporu školního stravování a navýšení možností pro asistenty pedagogů. I když se ještě školy pořádně „nenadechly“ z pandemie COVIDu a čeká je další velká zkouška, jsem přesvědčena, že to zvládnou skvěle.

Moc děkuji všem, kteří pomáhají 🙏❤️

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pozdě bycha honiti
01.06.2022

Pozdě bycha honiti

COVID téměř na dva roky víceméně uzavřel školy. Všichni touto situací strádali v mnoha ohledech. Bylo těžké znovu u dětí vytvořit návyk a zájem o pohyb či sport. V březnu 2021 mě oslovit člen sportovní...

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov
16.04.2022

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov

Praha, 16. dubna 2022 – Koncem února jsme odevzdali dopravní studii financovanou hl. m. Prahou, s cílem zajistit zkvalitnění pěších vazeb pro děti. Jedná se o celopražský projekt. Studie je společnou prací Institutu plánování a...

Schválím rozpočet, když…
26.02.2022

Schválím rozpočet, když…

Praha, 26. února 2022 – Podmiňovat schválení rozpočtu jednou konkrétní investiční akcí považujeme jako Piráti za nepřípustné, ale i z takovým jednáím se ze strany některých zastupitelů městské části Praha 11 můžete setkat.