Naši lidé

Místní předsednictvo


  Jan Mejsnar

Jan Mejsnar

▪ předseda Komise pro životní prostředí
▪ Komise sociální a zdravotní
▪ Kontrolní výbor
▪ místopředseda dozorčí rady Jihoměstská sociální

jan.mejsnar@pirati.cz

  Josef Kocourek

Josef Kocourek

předseda MS
▪ místopředseda výboru pro územní rozvoj a životní prostředí
▪ člen komise pro strategické a územní plánování

+420 778 421 042 josef.kocourek@pirati.cz

  Zuzana Böhmová

Zuzana Böhmová

místopředseda MS
▪ člen výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci
▪ člen komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny

+420 737 220 479 zuzana.boehmova@pirati.cz

Členové


  Jiří Dohnal

Jiří Dohnal

▪ starosta pro informační technologie, digitalizaci, finanční politiku, krizové řízení a bydlení

jiri.dohnal@pirati.cz

  Martin Duška

Martin Duška

▪ radní pro dopravu a otevřenou radnici

martin.duska@pirati.cz

  Ladislav Kos

Ladislav Kos

▪ předseda sportovní komise MHMP
▪ člen výboru pro dopravu MHMP
▪ člen výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas MHMP
▪ člen dopravní komise P11

ladislav.kos@pirati.cz

  Martin Muzikant

Martin Muzikant

▪ Komise investic
▪ Komise pro dotace a EU fondů
▪ Komise pro správu majetku a podporu podnikání
▪ Finanční výbor (místopředseda)
▪ člen dozorčí rady Jihoměstská majetková

martin.muzikant@pirati.cz

  Lada Peksová

Lada Peksová

▪ Komise pro kulturu a spolky

lada.peksova@pirati.cz

Příznivci


Zastupitelé MHMP


  Ladislav Kos

Ladislav Kos

▪ předseda sportovní komise MHMP
▪ člen výboru pro dopravu MHMP
▪ člen výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas MHMP
▪ člen dopravní komise P11

ladislav.kos@pirati.cz

Zastupitelé Praha 11


  Jiří Dohnal

Jiří Dohnal

▪ starosta pro informační technologie, digitalizaci, finanční politiku, krizové řízení a bydlení

jiri.dohnal@pirati.cz

  Martin Duška

Martin Duška

▪ radní pro dopravu a otevřenou radnici

martin.duska@pirati.cz

  Josef Kocourek

Josef Kocourek

předseda MS
▪ místopředseda výboru pro územní rozvoj a životní prostředí
▪ člen komise pro strategické a územní plánování

+420 778 421 042 josef.kocourek@pirati.cz

  Ladislav Kos

Ladislav Kos

▪ předseda sportovní komise MHMP
▪ člen výboru pro dopravu MHMP
▪ člen výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas MHMP
▪ člen dopravní komise P11

ladislav.kos@pirati.cz

  Jan Mejsnar

Jan Mejsnar

▪ předseda Komise pro životní prostředí
▪ Komise sociální a zdravotní
▪ Kontrolní výbor
▪ místopředseda dozorčí rady Jihoměstská sociální

jan.mejsnar@pirati.cz

  Martin Muzikant

Martin Muzikant

▪ Komise investic
▪ Komise pro dotace a EU fondů
▪ Komise pro správu majetku a podporu podnikání
▪ Finanční výbor (místopředseda)
▪ člen dozorčí rady Jihoměstská majetková

martin.muzikant@pirati.cz

  Michal Veselský

Michal Veselský

člen SZ
▪ Finanční komise
▪ Komise pro životní prostředí


Delegáti v komisích a výborech Prahy 11


  Vratislav Filler

Vratislav Filler

▪ člen dopravní komise


  Richard Frank

Richard Frank

▪ člen bytová komise


  Jiřina Franková

Jiřina Franková

▪ člen komise pro seniory


  Otmar Litera

Otmar Litera

▪ člen sportvní komise