Dar od YIT Stavo vyjednal pro Prahu 11 Jiří Dohnal

Dar od YIT Stavo vyjednal pro Prahu 11 Jiří Dohnal

YIT Stavo v minulém roce začalo stavět projekt projekt RIVI Bachova. Na realizaci tohoto projektu bylo nutné od městské části pronajmout investorovi část pozemku ve vlastnictví městské části Praha 11. Původní nájemní smlouva byla sjednána dne 19. 10. 2022 a YIT Stavo za ni platilo řádný nájem.

Na jaře letošního roku požádal investor o prodloužení nájemní smlouvy a to do 19. 9. 2024. V rámci vedení vznikl názor, že s investorem by měla být zahájena jednání, která povedou k investorskému příspěvku, respektive finančnímu daru nad rámec ceny stanovené v nájemní smlouvě. Tato jednání obvykle vede člen rady zodpovědný za územní rozvoj. Byť bylo Piráty navrženo, aby dar vyjednávala starostka Zdeňková s touto gescí, ta tento úkol odmítla a zhostil se jej radní Dohnal.

Po delších jednání nakonec z původní nabídky 1 milionu korun se radnímu Dohnalovi podařilo vyjednat dar ve výši 2,8 milionu a to nad rámec nájemného, které je ve výši 657.619,50 Kč. V průběhu jednání byla řešena i forma daru, který může být účelový na konkrétní projekt, či bez konkrétního účelu. Dále se řešila i možnost dar zaslat jiné dceřiné organizaci městské části - například škole, školce, Jihoměstské sociální a.s., či Kulturnímu Jižnímu Městu o.p.s. Investor konstatoval, že záleží na rozhodnutí vedení městské části, jak bude chtít s darem naložit.

Investoři běžně poskytují různé formy kontribucí, či darů pokud investují v dané lokalitě a to i do dceřiných organizací městské části. Není výjimkou, kdy jde dar například mateřské školce, či kulturní organizaci. Vzhledem k situaci v Kulturním Jižním Městě o.p.s. tuto varinatu Piráti navrhli na uzavřených koaličních jednáních, nikdy ale nebyla konkrétní organizace řešena přímo s investorem. Tento postup byl Piráty navržen jako možné řešení dané situace na základě konzultace s oddělením interního auditu MČ Praha 11.

Piráti opakovaně žádali, aby se vedení městské části dohodlo na tom, jakým způsobem bude dar od YIT Stavo přijat, což je zaznamenáno i v zápisech z porady vedení. K žádnému jednání v této záležitosti ale nedošlo a starostka Zdeňková sama bez dohody v kolici předložila návrh smlouvy do rady spolu s návrhem smlouvy na prodloužení nájemní smlouvy, která je v gesci majetku. Tím obešla gesčního radního Dohnala a porušila kompetenční usnesení rady.

Piráti přijetí daru do městské části Praha 11 svým hlasováním podpořili.

Za poslední rok nebyla na Praze 11 uzavřena žádná jiná smlouva s investorem než právě ta, kterou vyjednal Jiří Dohnal.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Šárka Zdeňková je opět odvolána
07.12.2023

Šárka Zdeňková je opět odvolána

Praha, 7. prosince 2023 – Piráti podpořili návrh ODS na odvolání starostky Šárky Zdeňkové z Hnutí pro Prahu 11. Na špatné práci Šárky Zdeňkové se shodli představitelé napříč politickými kluby Zastupitelstva městské části Praha 11....

Důvody k žádosti o výměnu starostky
13.11.2023

Důvody k žádosti o výměnu starostky

Praha, 13. listopadu 2023 – Piráti Praha 11 v minulém týdnu požádali o zahájení dohodovacího řízení. Neudržitelnost současné situace v rámci koalice byla znatelná již na minulém zasedání zastupitelstva konaném dne 19. 10. 2023. V...