Energetická krize a pomoc městské části?

Energetická krize a pomoc městské části?

Současná energetická krize dopadá na každého z nás. Částečným řešením, jak z toho ven, je vydat se cestou obnovitelných zdrojů. Na Jižním Městě je to možnost především pro jednotlivá bytová družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ), která se jako organizace musí domluvit, zda se podobnu cestou vydají.

Otázku, jak by mohla městská část pomoci v řešení podobné situace právě organizacím jako jsou BD a SVJ, si kladu již delší dobu. Existují možnosti, jak na úpravy domů čerpat různé dotace. Asi nejznámějším z nich je program “Zelená úsporám”, který se pro rok 2022 zaměřuje primárně na fotovoltaiku, kotle a tepelná čerpadla, ale i na zeleň a odpadní a dešťovou vodu. Panelové domy a jejich střechy skýtají v tomto ohledu neužívaný potenciál, a to jak pro solární systémy, tak i pro zelené střechy.

Městská část může v tomto pomoci jako nositel znalostí, koordinátor a záštita pro předávání zkušeností. Existuje mnoho organizací, které s fotovoltaiku zařídí i s čerpáním dotací – otázkou je serióznost firem, životnost fotovoltaiky a ekonomičnost celého systému Jako městská část chceme být partnerem a rádcem pro různé organizace. Chceme pomoci v cestě k levnější energii bez rizika nechat se napálit! Zřídíme pod záštitou radnice poradenské centrum pro otázku energetiky, které vám pomůže s výběrem vhodné firmy, či programu a prověří v rámci vašich podmínek možnost umístění fotovoltaiky, či jiných druhů energetických úspor. Na Jižním Městě se nachází poměrně velké množství typizovaných panelových domů a tak je zkušenost mezi jednotlivými družstvy a společenství vlastníků dobře a snadno přenositelná. Využití obnovitelných zdrojů neznamená jen ochranu životního prostředí, ale také úsporu v našich peněženkách.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články