Vyjádření k Help Ukraine - nadační fond

01. 11. 2022
Vyjádření k Help Ukraine - nadační fond

Praha, 1. listopadu 2022Včerejší pořad Reportéři ČT se mimo jiné věnoval Help Ukraine - nadačnímu fondu, který zajišťuje provoz klubového a komunitního centra pro ukrajinské děti na Roztylech. Provoz tohoto centra je podporován i městskou částí Praha 11 V reportáži se zmiňuje propojení nadačního fondu s ruskou firmou, která měla “prát peníze”.

Městská část Praha 11 začala s Nadačním fondem Help Ukraine spolupracovat na počátku ukrajinské uprchlické krize primárně v oblasti ubytování ukrajinských uprchlíků.

V návaznosti na krizi vznikla akutní potřeba řešit mimo jiné umístění ukrajinských dětí do školek. Na Praze 11 tehdy vznikl unikátní projekt, který je realizován na základě trojstranné dohody mezi městskou částí Praha 11, PASSERINVEST GROUP, a.s. a právě zmíněného nadačního fondu Help Ukraine. I díky tomuto projektu nevnikl na městské části Praha 11 žádný výraznější problém s umísťováním dětí do mateřských škol.

PASSERINVEST GROUP, a.s. vybudoval na svém pozemku na Roztylech modulární stavbu určenou pro provoz klubového a komunitního zařízení. Tu bezplatně nabídl nadačnímu fondu, který zde provozuje centrum pro ukrajinské děti. Městská část se pak zavázala, že pomůže v nejvyšší možné míře rychlému, plynulému umístění a zprovoznění centra a poskytne po celou dobu trvání této smlouvy politickou a společenskou záštitu. Zároveň se také zavázala, že od 30. 6. 2022 ponese náklady na spotřebu elektrické energie, vody a na provoz kanalizace. Po dvou letech od uzavření smlouvy by měla městská část získat od společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s modulární stavbu do svého vlastnictví. Tuto smlouvu schválila rada městské části Praha 11 v dubnu letošního roku. V květnu pak městská část poskytla nadačnímu fondu dotaci 50 000 Kč na nákup vybavení do komunitního centra, konkrétně na nákup matrací a dalšího vybavení pro děti. Tato dotace je účelově vázána a její vyúčtování již bylo úřadu předloženo.

Městská část ani Piráti Praha 11 si v době podpisu smluv nebyli vědomi informací uváděných v reportáži odvysílané 31. 10. 2022 v pořadu Reportéři ČT. Ze zákona nemáme ani žádnou možnost informace uvedené v reportáži zjišťovat, můžeme pouze kontrolovat hospodaření se svěřenými prostředky. Veškeré finance vynaložené městskou částí jsou dohledatelné a je jasně prokazatelné, že byly využity zcela v souladu s uzavřenou smlouvou.

I přesto, že městské části nevznikla finanční škoda, považujeme za velmi důležitou dlouhodobou důvěryhodnost všech našich obchodních partnerů. Budeme žádat k celé situaci vysvětlení od předsedy Help Ukraine nadační fond pana Gergela. Městská část je zároveň připravena smlouvu vypovědět a hledat nového provozovatele Klubového a komunitního centra na Roztylech. Zároveň kontaktujeme Ministerstvo školství a budeme požadovat, aby provedli kontrolu účelnosti jimi vynaložených prostředků, o totéž požádáme i společnost PASSERINVEST GROUP, a.s.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články