Krůček k otevřenosti: Radnice Prahy 11 odsouhlasila interpelace veřejnosti na jednání zastupitelstva

Krůček k otevřenosti: Radnice Prahy 11 odsouhlasila interpelace veřejnosti na jednání zastupitelstva

Dne 13. 6. 2019 byl na jednání Zastupitelstva městské části Praha 11 schválen materiál, který mění jednací řád zastupitelstva a stanovuje pevný čas interpelací. Jedná se o první část změny jednacích řádů iniciovaných Piráty směrem k otevření volené samosprávy občanům. Tyto změny jsou i součástí ujednání koaliční smlouvy „Společně pro Jižní Město“ současné koalice (Piráti, ANO, TOP/STAN, ODS).

V praktickém důsledku to znamená, že od září bude na každém řádném jednání zastupitelstva určen pevný čas pro bod „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva“ od 17:00 v délce 30 minut a pevný čas pro bod „Návrhy, připomínky a podněty občanů městské části Praha 11“ od 17:30 v délce celé jedné hodiny, tedy do 18:30. Přihlášky k interpelaci je možné podat do začátku bodu. Zastupitelé a občané se mohou dotazovat v délce 3 minut a následně mají možnost položit v délce 1 minuty doplňující dotazy.

Našim cílem je především zpřístupnit úřad občanům Prahy 11. Chceme, aby změna jednacího řádu zastupitelstva přežila toto volební období, z toho důvodu jsme se na Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci snažili najít takovou úpravu, která bude přijatelná pro všechny politické kluby, které se v tomto volebním období dostali do Zastupitelstva městské části Praha 11.

Mé speciální poděkování patří Martinu Zíkovi (tajemníkovi Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci), Mgr. Radku Pištorovi (vedoucímu Odboru kanceláře starosty, který poskytl prvotní materiál a zpracoval finální verzi textu). Dále bych chtěla poděkovat všem členům výboru, jmenovitě Mgr. Tereze Dolanské a panu Martinu Farmačkovi, kteří poskytli svou variantu textu. Výsledný text je společnou prací všech členů výboru a zaměstnanců odboru kanceláře starosty.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články