Městský mobiliář je opět pod kontrolou města

Městský mobiliář je opět pod kontrolou města

V nedávné době došlo k deinstalaci laviček a zastávek u autobusových zastávek. Nyní se lavičky i přístřešky u zastávek autobusů na Jižní Město vracejí.

Dlouhou dobu zajišťovali základní městské vybavení, jako je lavička, soukromé reklamní společnosti. Po ukončení smlouvy naše městská část na nic nečekala a ihned zahájila jednání s TSK. Od ledna tohoto roku jsme se aktivně účastnili jednání o vzniku nových pražských laviček. Kromě příznivé ceny, za kterou je TSK pořizuje, oceňujeme také odolnost materiálu vůči vandalům a jednoduchou instalaci. Lavičky schválil i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Jsme první městská část, kde instalace proběhla. Lokality jsme spolu s TSK vybírali na základě občanských podnětů, které jste nám zaslali a vzhledem k významnosti jednotlivých zastávek. Prvních 44 laviček již slouží svému účelu, další časem přibudou. Dnes jsme s TSK prošli jednotlivé lokality. Spolupráce se nám daří a tak se nyní chceme společně zaměřit na renovaci a celkový pasport městského mobiliáře.

Vzhledem k faktu, že jsem tušil, že během mé dovolené mi výrazně ”pomůže” Ondřej Prokop, jsou lavičky opatřeny nátěrem proti vlhkosti, díky zkušenostem s jeho opravou Sandry.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články