Parkování snadno a rychle?

Parkování snadno a rychle?

Pirátské listy Praha 11, léto 2022Akorát že vůbec! Po dlouhých letech jsme přistoupili k řešení problematiky parkování jako první. Na našem sídlišti jde o strukturální problém způsobený výstavbou bytových domů v době, kdy se s masivním boomem automobilismu nepočítalo a parkování se nevěnovala pozornost.

Řešení parkování je kombinací několika disciplín:

  1. aktivní dopravní politiky,
  2. úprav územního plánu,
  3. zajištění fi nancování celého systému.

Parkování má být službou. Tak jako jinde i zde platí předpoklad, že když za danou věc zaplatím, mám garantovanou její funkčnost. Proto jsou vyhrazená parkovací stání pod správou Jihoměstské majetkové vyprodaná, službu rozšiřujeme o nové plochy. Kromě placených parkovišť potřebujeme převzít kontrolu nad našimi ulicemi.To, že je Jižní Město neoficiální P+R mimopražských, se ví, ale začali u nás parkovat i lidé z okolních čtvrtí. To vyřešíme pomocí rezidenčního parkování. Projekt jsme zpracovali v roce 2021 a nyní se blížíme k samotnému zavedení.

Klíčem pro řešení problému jsou parkovací domy, které čekají na změnu územního plánu. Poté můžeme zvýšit množství míst na parkovištích. Tyto parkovací domy budeme spravovat jako stávající hlídaná parkoviště. Řidiči musejí mít možnost si zvolit: buď platit více za místo v parkovacím domě, nebo méně na ulici bez záruky místa „před vchodem“. Praha 11 vždy na řidiče pohlížela jako na partnery a tento princip musí být zachován. Bez fi nančních investic do dopravních staveb se nikam neposuneme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Renovace veřejného osvětlení
15.05.2023

Renovace veřejného osvětlení

V minulém volebním období se spustila obnova veřejného osvětlení na velké části naší městské části. Iniciátorem této rekonstrukce byl náš tehdejší radní Martin Duška.