Praha 11 podporuje mladé ve sportování

Praha 11 podporuje mladé ve sportování

Jako každý rok i pro letošek bylo naplánováno vypsání dvou kol dotačních programů, a to jak v oblasti sportu, tak i kultury. První kolo dotací bylo vyhlášeno ještě před nástupem nové rady a termín přihlášení do tohoto kola byl 16. 1. 2023.

Domnívám se, že jsou dotační tituly pro sport a kulturu v Praze 11 nastaveny poměrně dobře a spravedlivě. V oblasti sportu se z velké části skládají z matematického výpočtu takzvaných člověkohodin neboli pravidelné účasti dětí na tréninku, počtu členů klubu a samotného rozhodnutí komise dle společenské prospěšnosti klubu.

Největší objem financí tvoří dotace na podporu celoroční činnosti jednotlivých klubů, které na našem území působí. I díky dobře nastaveným dotačním titulům tak máme v Praze 11 sportovní kluby, které jsou v rámci celorepublikového srovnání špičkou. Lze jmenovat například florbal, fotbal, lacrosse, házenou, stolní tenis, gymnastiku, cheerleaders, moderní balet, společenský tanec, streetdance a breakdance nebo třeba bojové sporty, jako jsou judo a box.

Podstatné nejsou jen úspěchy v jednotlivých sportech, ale především to, že tyto sportovní organizace vedou děti k pohybu. Na Jedenáctce se dětem nabízí mnoho různých pohybových aktivit ve sportovních klubech, školních kroužcích, ale i v domu dětí a mládeže, v Sokolu či ve skautských organizacích. Kompletní přehled všech organizací najdete na webu městské části. V roce 2018, kdy byl vytvořen dokument „Plán rozvoje sportu na území Prahy 11”, čerpalo dotace na celoroční činnost 22 organizací na přibližně 3 500 dětí. Zároveň z průzkumu na školách víme, že se nějaké formě sportu alespoň jednou týdně věnovalo 57 % žáků našich základních škol. Dnes, po více než 6 letech, čerpá dotace 26 organizací pro téměř 5 000 dětí. Údaje ze škol bychom rádi v následujícím období aktualizovali. Na podpoře sportu na Jižním Městě je ale dále potřeba pracovat, a to jak prostřednictvím oprav sportovišť, tak právě i prostřednictvím vyhlašování dotačních titulů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

KC Zahrada ožila Street festivalem
01.07.2023

KC Zahrada ožila Street festivalem

Druhá z červnových sobot v KC Zahrada patřila již tradiční akci Street Festival, která nabídla přehlídku pouličních tanečních stylů a dalších aktivit. V průběhu celého dne proudil Zahradou dav o bezmála 300 lidech všech věkových...