Rozpočet Prahy 11 byl schválen

Rozpočet Prahy 11 byl schválen

Praha, 17. března 2022Dnešním dnem skončilo období takzvaného rozpočtového provizoria, které automaticky nastalo v lednu tohoto roku. Schválením návrhu rozpočtu pro rok 2022 je tedy možné spustit všechny investiční záměry a akce, které jsou v současné době administrativně či technicky připraveny. Celková výše výdajů v rozpočtu je 771,2 milionu, příjmy pak dělají 448,6 milionů, schodek rozpočtu je vyrovnán přebytky a rezervami z let minulých.

“Osobně se těším na rekonstrukce či vznik nových sportovišť, vnitrobloků, výsadbu nových stromů, zahájení rekonstrukce pochozí zóny Háje, obnovu pěší lávky u Polikliniky Opatovská a rekonstrukci Otíkovy lávky u stanice metra Háje.”, komentuje rozpočet starosta Jiří Dohnal.

Za gesci dopravy pak radní Martin Duška dodává: “V gesci dopravy jsme udrželi běžné výdaje na stejné výši jako v minulém roce. Rozpočet obsahuje finance na projektování dopravních opatření na zklidnění dopravy, v investicích rekonstrukce Otíkovy lávky a obnova lávky u polikliniky Opatovská. Dále nás čeká pokračování v dopravních studiích, které navrhují úpravy uličních profilů v oblasti Roztyl. Po schválení změn územního plánu jsou připraveny i položky pro projektové dokumentace pro parkovací domy.”

Rozpočet okomentovala i zastupitelka Zuzana Ujhelyiová: “Za kapitolu školství musím říci, že byť si uvědomuji, že MČ musí šetřit, nepovažuji však za šťastné, že se šetří v oblasti, která se v současné době vzpamatovává z pandemie COVIDu, potýká se s dopadem energetické krize a čeká ji nápor dětí, jejichž rodiny utíkají z válkou zkoušené Ukrajiny. Řada položek oproti rozpočtu roku 2021 nebyla zahrnuta, protože s nulou nedává smysl, aby byly uvedeny. Programy na podporu činnosti škol, příspěvek na předškoláky či odměny průvodcům žákovských parlamentů se do kapitoly školství 33 nedostaly. V rozpočtu setrvala položka Trenéři do škol. Tento program je jistě chvályhodný, podporuje pohyb dětí, nicméně považuji pedagogy našich škol za dostatečně kompetentní, aby nabídli dětem adekvátní sportovní vyžití v rámci výuky. Naopak považuji za klíčové, aby se ve školách výrazně podpořil well-beeing dětí (v návaznosti na pandemii COVIDu) a aby školy měly finance na vyrovnávání se s přílivem uprchlíků.”

Obrázek je ilustrační. Jedná se o čerpání rozpočtu roku 2021 v aplikaci CityVizor. Dostupné ZDE.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články