Nové vedení Prahy 11 fandí pestřejšímu složení sportovní komise

Nové vedení Prahy 11 fandí pestřejšímu složení sportovní komise

Sport je rozmanité odvětví, to potvrdí každá letní i zimní Olympiáda. Na Praze 11 se snažíme tuto rozmanitost odrážet i ve složení sportovní komise, poradního orgánu Rady MČ.

“V minulém volebním období byl v komisi výrazně zastoupen fotbal a jakkoliv rozumíme a vnímáme oblibu tohoto sportu, děti a mládež na Praze 11 se věnují *i jiným disciplínám, které by neměly být v komisi opomenuty. Proto usilujeme o co nejpestřejší složení sportovní komise,” říká místostarostka pro sport, kulturu a digitalizaci Zuzana Böhmová.

Ve 13-ti členné komisi nově zasedají pouze tři čistě političtí zástupci, což je výrazně méně než v předešlých letech. Opozice má standardně možnost účastnit se jednání stejně jako kdokoliv z veřejnosti, protože komise je veřejná.

Logika současné skladby komise vznikala tak, že byly rozděleny příjemci dotací do logických skupin: atletika, fotbal, florbal, tanec, gymnastika/cheer, bojové sporty, další kolektivní míčové sporty, volnočasový organizovaný sport, ping-pong/tenis, k těmto sportům pak byl zvolen i zástupce fitness jako jednoho z nejvyužívanějších sportovních (byť komerčních) způsobů sportu. Za tyto sporty pak vedení hledalo jednotlivé zástupce, ideálně s dalším přesahem (z řad vedení i řadových trenérů, ekonomů, vedení asociací, různých věkových skupin, nebo například účastníků projektu Trenéři do škol). Nově jsou mezi členy například zástupci tance a bojových sportů, kteří, každý jednotlivě, reprezentují dalších téměř 1000 dětí do 18 let, které v minulosti neměly žádné zastoupení. Nyní je jmenováno 12 členů, poslední volné místo bude dovoleno na jednání rady 16. 2. 2023 a bude se jednat o zástupce atletiky.

Komise jako taková dotace nepřiděluje, pouze navrhuje 20% z finančního objemu, který kluby dostávají. Dalších 80% navrhovaného objemu financí je vytvořeno matematickým výpočtem takzvaných člověkohodin a celkového počtu členů. Dotace vždy schvaluje zastupitelstvo.

“Reakce TOP 09 je překvapivá s ohledem na jejich návrh, který zazněl na podzim 2022 při vyjednání o případné koalici, a sice, že komise budou neveřejné a bez účasti opozice. Vyjednávací tým Pirátů tento návrh odmítl, protože otevřenost poradních orgánů považujeme za standard politické kultury,” komentuje Böhmová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

KC Zahrada ožila Street festivalem
01.07.2023

KC Zahrada ožila Street festivalem

Druhá z červnových sobot v KC Zahrada patřila již tradiční akci Street Festival, která nabídla přehlídku pouličních tanečních stylů a dalších aktivit. V průběhu celého dne proudil Zahradou dav o bezmála 300 lidech všech věkových...

Praha 11 podporuje mladé ve sportování
01.02.2023

Praha 11 podporuje mladé ve sportování

Jako každý rok i pro letošek bylo naplánováno vypsání dvou kol dotačních programů, a to jak v oblasti sportu, tak i kultury. První kolo dotací bylo vyhlášeno ještě před nástupem nové rady a termín přihlášení...