Pozdě bycha honiti

Pozdě bycha honiti

COVID téměř na dva roky víceméně uzavřel školy. Všichni touto situací strádali v mnoha ohledech. Bylo těžké znovu u dětí vytvořit návyk a zájem o pohyb či sport. V březnu 2021 mě oslovit člen sportovní komise za Piráty a seznámil mě s projektem Trenéři do škol, který již úspěšně probíhá např. na Praze 6. Koncept, kdy se děti v hodinách tělocviku seznamují s různými druhy sportů pod vedením trenérů daných sportů mě velmi zaujal. V dubnu 2021 jsem se jako radní setkala se zástupci tohoto programu a detailněji se seznámila s průběhem aktivity v praxi. V červnu 2021 jsem projekt představila na poradě ředitelů škol a nabídla možnost financování. Jedna ze škol projevila zájem o zapojení. V září 2022 jsem jednala s magistrátním radním pro školství Vítem Šimralem o dalších možnostech financování. Velmi mě překvapuje přístup člena koaliční strany Ondřeje Prokopa, který se nyní staví do role obhájce daného projektu, přestože od počátku o něj nejevil zájem. V době, kdy se mohl zapojit v rámci sestavování rozpočtu, tak neučinil. Zvláštní.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články