Piráti byli dne 20. 12. 2018 vyzváni stranami takzvaného “Memoranda”, tedy ANO, TOP09 & STAN a ODS, abychom prioritizovali své požadavky, které jsme předložili v rámci povolebního vyjednávání s těmito stranami. Piráti podmínili další vyjednávání o koalici splněním 4 požadavků (pozice starosty, čtyři místa v radě a gesce školství pro Piráty a to, že dosavadní starosta MČ Praha 11 Ing. Petr Jirava (ANO) nebude členem nově zvolené rady).

V uplynulých týdnech proběhlo několik jednání pracovní skupiny pro oblast školství, kde jsme představili naše názory na další vývoj školství na Jižním Městě. Zúčastnily se všechny zainteresované strany.

Ve výsledku těchto jednání byly podle našeho názoru překonány veškeré nejasnosti v rámci rozvoje školství na Praze 11 a tudíž považujeme tuto prioritu z našeho pohledu za vyřešenou.

Dalším našim požadavkům jsme na žádost stran “Memoranda” přiřadili následující pořadí:

  1. Pozice starosty pro Piráty
  2. Čtyři radní pro Piráty
  3. Nepřítomnost Ing. Petra Jiravy (ANO) v RMČ

Na základě našeho návrhu koalice pro Prahu 11, kde uvádíme formát rady - čtyři radní a post starosty pro Piráty a pět radních pro strany “Memoranda”, jsme dnes požádali ANO, TOP09 & STAN a ODS, aby nám předložili své nominanty pěti potencionálních radních včetně jejich gescí a to do termínu 14. 1. 2019 12:00 hodin.

Česká pirátská strana získala v komunálních volbách 18,55 % a 9 zastupitelských mandátů z celkových 45. Ze sedmi politických stran a hnutí, které mají své zástupce v novém zastupitelstvu Městské části Praha 11, se stala druhým nejsilnějším subjektem.

Piráti na Praze 11 vyjednávají v souladu s předem schválenou a transparentně zveřejněnou povolební strategií, která jasně definuje možnosti vzniku a podpory koalice a rady městské části. Piráti prosazují variantu silné a efektivní koalice, která bude řešením povolební situace na Jižním Městě pro volební období 2018 až 2022.

Výsledky voleb:

Volební účast byla 44,35 %.

V Praze dne 8. 1. 2019

Jiří Dohnal, předseda MS Piráti Praha 11

Tel. +420 608 770 778

E-mail: jiri.dohnal@pirati.cz

Příloha: