Důvody k žádosti o výměnu starostky

13. 11. 2023
Důvody k žádosti o výměnu starostky

Praha, 13. listopadu 2023Piráti Praha 11 v minulém týdnu požádali o zahájení dohodovacího řízení. Neudržitelnost současné situace v rámci koalice byla znatelná již na minulém zasedání zastupitelstva konaném dne 19. 10. 2023. V návaznosti na toto jednání svolalo předsednictvo místního sdružení Pirátů Praha 11 schůzi, na které se postavilo za klub a souhlasilo s výzvou k výměně na postu starostky. Zastupitelský klub pak sepsal hlavní důvody pro výměnu na postu:

1. Zablokování řešení situace ve společnosti Kulturní Jižní Město o. p. s.

2. Chování poškozující ekonomické zájmy městské části Praha 11

3. Naprosto nevhodné a neakceptovatelné chování k zaměstnancům úřadu i koaličním partnerům

Hnutí pro Prahu 11 v čele se starostkou PhDr. Šárkou Zdeňkovou navzdory právním a účetním argumentům odmítá navýšit dotaci ve výši dvou milionů korun na provoz společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s. (dále jen KJM). KJM čelí v uplynulých dvou letech extrémnímu nárůstu finančních nákladů. Bez finanční pomoci není schopna uhradit za měsíc říjen ani platy svých zaměstnanců. Pomoc přišla díky krátkodobé účelové půjčce ze sesterské organizace Jihoměstská majetková, a. s. Prostředky musí KJM ovšem do konce roku vrátit, situace se tedy nedá považovat za vyřešenou. Zaměstnanci ovšem nezůstali v říjnu bez prostředků.

Listopadová a prosincová úhrada mezd je ovšem bez odeslání dotace nemožná. Ohrožena byla i největší kulturní akce Jižního Města – Dny Prahy 11. Hnutí pro Prahu 11 na Radě městské části nehlasovalo pro odeslání potřebné sumy peněz na realizaci projektu. Konání tradičního festivalu umožnilo přehlasování Hnutí ve velmi exponované atmosféře.

Starostka PhDr. Šárka Zdeňková se dlouhodobě a opakovaně neúčastní jednání na Magistrátu hlavního města Prahy. Tímto faktem se dokonce chlubí v říjnovém editorialu radničního Klíče. Nedošlo tak například k vyjednání dotací na dokončení Otíkovy lávky. Městskou část tento neúspěch stojí z vlastních prostředků 11 milionů korun. Při jednání o dotaci na výstavbu domu pro seniory Vejvanovského se opět jednání neúčastnila. Situaci osobně zachraňoval místostarosta pro sociální věci Jan Jaroš (PRAHA 11 SOBĚ) za pomoci Martina Sedeke (ODS).

Hnutí pro Prahu 11 v čele se starostkou PhDr. Šárkou Zdeňkovou odmítlo několik měsíců schválit inflační doložku společnosti Jihoměstská majetková, a. s. Dceřiná společnost tak neměla prostředky na nákup náhrady shořelých vozů ve slevové akci. Vozy se budou muset nakoupit bez slevy – ztráta z neuskutečněné transakce dosáhla přibližně tři sta tisíc korun.

Paní PhDr. Šárka Zdeňková se nezvládá chovat tak, jak by voliči městské části Praha 11 od své starostky očekávali. Pro příklad jde o hlasité a agresivní útoky na koaliční partnery: „Nechovej se jako kretén!” Na druhou koaliční stranu: „Chovejte se konečně jako chlapi!“ Dochází také k dlouhodobé šikaně zaměstnanců. Každý text, který v rámci úřadu vznikne, prochází opakovaným a vlekoucím se přepisováním ze strany PhDr. Šárky Zdeňkové. Cenzura textů se týká i mediálních výstupů koaličních partnerů. Opakovaně se přestříhávají reportáže Praha TV podle autoritativních představ starostky. Tiskové oddělení není proto schopné poskytovat informace voličům ani novinářům v aktuálním čase a odpovídající kvalitě.

Starostka PhDr. Šárka Zdeňková nakoupila za symbolickou cenu jedné koruny odborně vyretušované fotografie od externího radničního fotografa, které využívá k ryze osobní prezentaci (např. na FB na politickém profilu a profilu HPP 11) a městská část Praha 11 je ovšem fotografovi zaplatila v plné hodinové sazbě. Celé focení paní starostky vyšlo úřad na několik tisíc korun. Ze strany starostky PhDr. Šárky Zdeňkové dochází k ignorování závazných pokynů Redakční rady Klíče: např. neustálé zvětšování formátů svých profilových fotek v časopisu Klíč je důkazem čitelným i pro neodborníka na redakční práci. Parazituje a přiživuje se na textech koaličních partnerů. Přivlastňuje si témata z jejich gescí. Opakovaně nedodává své texty včas, opět dochází k přepisování napsaného a časopis chodí do tisku po uzávěrce. Penále ve výši 30 procent z ceny byla městská část díky předchozím dobrým vztahům s vydavatelem zatím ušetřena.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Šárka Zdeňková je opět odvolána
07.12.2023

Šárka Zdeňková je opět odvolána

Praha, 7. prosince 2023 – Piráti podpořili návrh ODS na odvolání starostky Šárky Zdeňkové z Hnutí pro Prahu 11. Na špatné práci Šárky Zdeňkové se shodli představitelé napříč politickými kluby Zastupitelstva městské části Praha 11....