Jezdit, chodit i parkovat

Umožníme na Jižním Městě bezpečný a pohodlný pohyb všemi dopravními prostředky. Podporujeme rozvoj cyklistických tras, páteřních komunikací a rekonstrukce tras pro pěší. Prosazujeme výstavbu parkovacích domů pro místní obyvatele. I nadále chceme být premiantem v zavádění dobíjecích stanic pro elektromobily.

Promyšlené parkování pro lepší veřejný prostor

Klíčem k lepšímu parkování a kvalitnějšímu veřejnému prostoru je efektivní parkovací politika. Jižní Město nebylo navrženo na současnou hustotu automobilů, a proto teď musíme řešit kam s nimi.
Jedním z nejvhodnějších, ale také dlouhotrvajících řešení parkování je výstavba parkovacích domů. Již známe místa, kam je možné stavby umístit. K výstavbě je ale nutných mnoho kroků, přičemž některé z nich jsme již realizovali (např. změny územního plánu).
Chceme do realizace výstavby zapojit i místní obyvatele a nabídnout alternativu nájemního garážového stání v podobě družstevních parkovacích domů, kde si budou místní moci zajistit své parkovací místo.
Současně je nutné zavést rezidenční parkování pro větší pohodlí místních obyvatel.

 • Studie dopravy v klidu 2021
 • Studie na výstavbu 3 parkovacích domů
 • Požádali jsme o změny územního plánu na výstavbu parkovacích domů
 • Získali v participační smlouvě s developerem 2 milióny Kč na projektovou dokumentaci parkovací dům Gregorova
 • Požádáme o svěření parkovišť do správy Prahy 11
 • Vypracujeme další studie proveditelnosti výstavby parkovacích domů
 • Zadáme projektové dokumentace pro výstavbu parkovacích domů
 • Budeme hledat ekonomické modely, které by urychlily vlastní výstavbu a nezvyšovaly neúnosně nájem – družstevní garáže, PPP projekty
 • Zahájíme výstavbu parkovacích domů/parkovacích nástaveb

Cyklisté jsou na Jižáku vítáni

Praha 11 leží kromě oblasti Roztyl v relativní rovině. Máme tedy vhodné podmínky pro rozvoj bezmotorové dopravy. Cyklistika je pro město vhodný způsob doplňkové dopravy z hlediska emisí i zdraví. Proto chceme vystavět páteřní cyklotrasy a pokračovat ve výstavbě cyklo stojanů po Jižním Městě.

 • Studie proveditelnosti na cyklostezky U Kunratického lesa a u Košíkovských nádrží
 • Zadali jsme dodání nových cyklo stojanů
 • Prosadili výstavbu veřejné kolárny Opatov
 • Zasadili jsme se o zapsání cyklotras do studie Opatov – Na Jelenách
 • Chceme vybudovat páteřní cyklotrasy
 • Budeme pokračovat ve výstavbě cyklostojanů
 • Podporujeme cyklistickou infrastrukturu u soukromé výstavby
 • Prosazujeme páteřní cyklotrasy v rámci územních studií

Pěšky po Jižáku

Chůze je nejzdravější a nejpřirozenější způsob pohybu po městě na krátké vzdálenosti. Pro děti je pěší chůze i základní způsob, jak se dopravit do školy. Proto budeme pokračovat v pravidelných opravách našich chodníků a pěších lávek. Je důležité, aby cesty, kterými běžně chodíme byly funkční. U vybraných povrchů chceme využívat propustnou dlažbu.

 • Opravili lávku přes D1
 • Spustili opravu lávky u metra Háje a zajistili finance
 • Navýšili finance do běžných oprav
 • Donutili Prahu o zachování podchodu Turkova
 • Koordinovali dopravní studii Pěšky do školy Květnového vítězství
 • Zadali jsme projekt obnovy lávky u poliklinika Opatovská a zajistili financování
 • Nová bezbariérová rampa na metro v ulici Bajkonurská
 • Dokončíme opravu lávky u metra Háje
 • Budeme i nadále pravidelně opravovat naše chodníky a využívat i hlášení z aplikací od občanů
 • Budeme i nadále zajišťovat pravidelnou údržbu a opravy našich pěších lávek
 • U vybraných oprav vyměníme povrchy za propustné dlažby
 • Zrealizujeme obnovu lávky přes Opatovskou mezi OC Opatovská a poliklinikou

Strategické dopravní stavby

Potřebujeme stavby posouvat, ne blokovat. Pro dopravu na Praze 11 je nutná kolaudace okruhu 511 pro odklon tranzitní nákladní dopravy.
Tramvajová trať v ulici Türkova a Opatovská posílí a zkvalitní stávající síť MHD. Jedná se o hlavní projekt rozvoje MHD na naší městské části.
Zajistíme skrze Prahu a TSK zkapacitnění křižovatek Chilská – Na Jelenách a U Kunratického lesa - Roztylská.
D1 bude přemostěna “zelenou skořepinou” u ulice Cigánkova.

 • Územní studie Opatov – Na Jelenách
 • Zvýšení nosnosti podchodu Türkova pro tramvaj
 • Tramvajová trať zapsána v územní studii
 • Nová lávka u polikliniky Opatovská počítá s tramvají
 • Zadání projektů křižovatek pod TSK
 • Neházíme klacky pod nohy 511
 • Budeme prosazovat obnovení projektu zastřešení Spořilovské ulice pro dotažení tramvaje na MČ 11
 • Dokončíme dopravní studie, které budou podklad pro TSK na přestavbu křižovatek
 • Podporujeme dostavbu okruhu v trase 511
 • V oblasti dopravy budeme dělat kroky, které počítají se stavbou tramvajové trati (například nová lávka přes Opatovskou)
 • Zkapacitníme křižovatky Chilská – Na Jelenách a U Kunratického lesa – Roztylská
 • Podporujeme přemostění D1 v oblasti u ulice Cigánkova

autoři: Martin Duška, Josef Kocourek