Reakce předsednictva na nově vzniklý zastupitelský klub

Reakce předsednictva na nově vzniklý zastupitelský klub

Praha, 30. leden 2022V tomto týdnu byla na radnici Prahy 11 k rukám starosty doručena informace o založení zastupitelského klubu tří členů zastupitelstva zvolených na kandidátce České pirátské strany.

“Plně respektujeme právo zastupitelů Ladislava Kose ml., Michala Veselského a Michaely Al-Ali Poláková, zvolených na kandidátní listině za Českou pirátskou stranu, ustanovit si vlastní klub. Nicméně tento klub, narozdíl od klubu Pirátů, nemá podporu ani místního sdružení Pirátů Prahy 11, ani České pirátské strany jako takové, proto jimi zvolený název považujeme za zavádějící.”, komentuje místopředsedkyně místního sdružení Pirátů Prahy 11 Bára Soukupová. “Zároveň chápeme potřebu zastupitelů být součástí zastupitelského klubu s ohledem na výhody, které zařazení v klubu má.”, doplňuje Soukupová.

Na internetu se však objevily články s lživými nadpisy, které hlásají, že “Piráti odešli z klubu Pirátů, aby založili klub Pirátů”. Manipulativní nadpis vnímáme jako cílené poškozování Pirátů, kde ani v článku není dostatečně jasně vysvětlen celý sled událostí, který vedl k tomu, že v zastupitelstvu MČ Prahy 11 byli tři nezařazení zastupitelé, kteří byli původně na kandidátce České pirátské strany.

Ladislav Kos ml. byl za Piráty zvolen do zastupitelstva Prahy 11 ze čtvrtého místa kandidátky. V průběhu vyjednávání přislíbil podpis koaliční smlouvy pokud místní sdružení odhlasuje vstup do koalice. Zastupitelé zvolení za Piráty by se měli připojit ke koaliční smlouvě, pokud je místním sdružením vstup do koalice odsouhlasen, což vyplývá ze stanov strany i z etického kodexu, který kandidát podepisuje před volbami. Kos ml. ale odmítl koaliční smlouvu po jejím schválení podepsat. Zastupitelský klub Piráti Praha 11 se přesto dlouho snažil o nastavení spolupráce, toto ovšem nebylo ze strany Ladislava Kose ml. nikdy plně akceptováno. Po opakovaných porušeních dohod, nefunkční spolupráci a neúčasti na většině jednání zastupitelského klubu byl nakonec v listopadu 2021 ze zastupitelského klubu vyloučen.

Michal Veselský se po svém nástupu do zastupitelstva začátkem roku 2020 odmítl stát členem zastupitelského klubu Piráti Praha 11, přestože před volbami podepsal etický kodex zastupitele Pirátů, kde se ke vstupu do klubu zavázal. Nicméně jako nezařazený zastupitel se zastupitelským klubem Piráti Praha 11 spolupracoval a stal se i členem koalice. Koaliční smlouvu podepsal na konci léta roku 2020.

Michaela Al-Ali Poláková nastoupila jako náhradnice do zastupitelstva MČ Praha 11 po rezignaci jejího předchůdce, a to v dubnu 2021. Po svém nástupu do funkce a vleklých jednáních ohledně zapojení do zastupitelského klubu Piráti Praha 11 odmítla podepsat koaliční smlouvu, která byla místním sdružením schválena, a tak porušila etický kodex zastupitele, který jako kandidátka České pirátské strany do zastupitelstva podepsala. V návaznosti na tuto skutečnost a další problematické okolnosti spolupráce byla v listopadu 2021 ze zastupitelského klubu Pirátů Praha 11 vyloučena.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články