Energie můžeme nejen čerpat, ale i vyrábět

Praha 11 skýtá díky množství rovných střech obrovský potenciál pro využití sluneční energie. Máme plán, jak zvýšit energetickou soběstačnost, snížit finanční náklady pro městskou část a zadržet vodu v krajině. Tyto výhody chceme také zprostředkovat soukromým vlastníkům nemovitostí a jejich obyvatelům.

Snižujeme náklady, zvyšujeme soběstačnost

Chceme snížit dopady energetické krize na rozpočet i životní prostředí. Zasadíme se o využití obnovitelných zdrojů na území naší městské části. Praha 11 má díky velké ploše rovných střech na panelových domech obrovský potenciál pro fotovoltaiku a zelené střechy. Chceme, aby MČ část šla příkladem. Budovy v majetku MČ proto chceme spojit do energetické komunity, instalovat na ně solární panely a díky sdílení výroby co nejvíce elektřiny využít přímo v místě. Potenciál výroby solární elektřiny může v nejlepším případě pokrýt většinu spotřeby městských budov.

 • Provedeme komplexní energetické řešení budov MČ, které bude zahrnovat:
  1. Instalaci obnovitelných zdrojů (zejm. solárních elektráren) na budovách MČ
  2. Renovaci budov – vytipování budov, kde lze odstranit tepelné ztráty
  3. Zavedení energetického managementu
 • Vytvoření městské energetické komunity ke sdílení vyrobené energie – budovy s velkým potenciálem výroby mohou zásobovat elektřinou budovy s velkou spotřebou. Například sídlištní školy s velkými plochými střechami vyrobí hlavně v létě mnohem více, než samy spotřebují. V rámci městské energetické komunity můžou ale energii dodávat do jiných budov se stálou spotřebou jako jsou třeba domy s pečovatelskou službou.
 • Vytvoříme energetickou koncepci MČ s výhledem na příštích 10 let, která stanoví ambiciózní cíle v oblasti vlastní výroby energie a snížení spotřeby energie.

Podpora energetické soběstačnosti našich obyvatel

I obyvatelé Prahy 11 se můžou stát výrobci energie a městská část jim může pomoc. Pro SVJ, BD i rodinné domy zřídíme poradenské centrum, kde pomůžeme našim obyvatelům využít střechy svých domů k instalaci solárních panelů, snížení účtů za elektřinu a s dalšími možnostmi úspor energií. Pokud to bude možné, chceme i našim obyvatelům pomoci se sdílenou energetikou.

 • Vytvoříme poradenské místo pro obyvatele P11 na podporu energetických úspor jako například instalace fotovoltaiky a její co nejlepší využití v rámci SVJ a BD a další udržitelná řešení (nakládání s dešťovou vodou, zelené střechy, chlazení). Většinu domů v MČ vlastní jejich obyvatelé. Aby P11 využila potenciál výroby z obnovitelných zdrojů a stala se energeticky robustním městem a zároveň aby obyvatelé dostali pod kontrolu své účty za elektřinu, bez spolupráce s občany P11 se to neobejde.
 • Vypíšeme sérii mikrograntů pro SVJ a BD na obnovitelná a udržitelná řešení – nakládání s dešťovou vodou, zelené střechy, založení energetické komunity, příprava projektu solárních elektráren apod.)
 • Vytvoříme energetickou koncepci MČ s výhledem na příštích 10 let, která stanoví ambiciózní cíle v oblasti vlastní výroby energie a snížení spotřeby energie.

autor: Zuzana Böhmová
odborná konzultace: Václav Šebek