Žijeme zde kulturou i sportem

Zajistíme další rozvoj možností trávení volného času na Jižním Městě, ať už v oblasti kultury, zábavy či sportu. Dokončíme srdce Jižního Města – Centrální park. Pro mladé dotáhneme projekt Adrenalin parku. Zaměříme se na revitalizaci ploch mezi paneláky. Ve spolupráci s magistrátem zkvalitníme koupání v Hostivařské přehradě.

Kulturnější a živější JižŇák!

Rozšíříme nabídku kulturního vyžití pro všechny věkové skupiny i žánrové kategorie s důrazem na podporu nových kulturních projektů a nápadů nastupující mladé generace. Například streetart, oživení šedých zón a posílení komunitního života ‘mezi paneláky’.
Háje jsou místem, kde kulturní vyžití chybí. Chceme realizovat vznik nového kulturního centra v bývalé kotelně Anežky Malé. Toto centrum by mělo být multifunkčním prostorem nejen pro různá představení, ale také pro výstavy, či komunitní setkávání.
Chceme vytvořit projekty, které budou seznamovat místní s historií a kulturou. Vytvoříme online Jižácký uličník - aplikaci, ve které budete moci zjistit po kom se naše ulice jmenují.

 • Výběr vhodného online software pro dotace
 • Pravidelné přidělování dotací v oblasti kultury
 • Murál Opatov, graffiti u podchodu pod ulicí Ryšavého, trafostanice v Stříbrského ulici, postupné opravy menších graffiti ploch
 • Rozšíření kulturní nabídky v KJM, podpora akci typu Dobytí Jižního pólu, rodinná výzva
 • Pravidelná organizace dnů Prahy 11
 • Studie kulturní centrum Anežky Malé (rekonstrukce bývalé kotelny)
 • Chceme zavést kulturní dotace pouze on-line
 • Chceme výraznou část dotací udělovat projektům, za kterými stojí mladší 30 let
 • Chceme 5 a více šedých míst na Jižním Městě změnit například s pomocí streetart
 • Vytvoříme on-line uličník Jižního Města
 • Podpoříme komunitní akce “Sžij se s JižŇákem!”
 • Chceme realizovat kulturní centrum Anežky Malé

Pohyb jako základní pilíř zdravé společnosti

Pohyb je jedním ze základních předpokladů pro zdraví jednotlivce a tím i celé společnosti. Chceme, aby městská část podporovala nejen volnočasový pohyb, ale i sport. Chceme na školních hřištích zavést funkci odpoledního správce, který bude veřejnosti půjčovat sportovní vybavení. Budeme podporovat projekt trenéři ve školách. Budeme i nadále podporovat sportovní aktivity pro seniory v rámci Jihoměstské sociální a.s.
Budeme pokračovat v dotačních titulech pro sportovní kluby i jednorázové sportovní akce. Dotace je třeba rozdělovat transparentně. Zrevidujeme pravidla pro proplácení dotačních titulů.
Podporujeme činnost současných sportovních aktivit pro naše děti. Chceme, aby byla zachována stávající sportovní hřiště na našem území. Hřiště, která jsou v majetku městské části budeme i nadále postupně rekonstruovat.

 • Pravidelné rozdělování dotací
 • Rekonstrukce hřiště u ZŠ Pošepného náměstí
 • Realizace volnočasového areálu VAK
 • Workoutová hřiště Kupeckého, Hrabákova
 • Nájemní smlouva pro hřiště na Hájích
 • Rekonstrukce povrchu hřiště u ZŠ Milíčov
 • Renovace multifunkčního hřiště a atletické dráhy u ZŠ Mendelova
 • Oprava atletické dráhy u ZŠ Mendelova
 • Revize rozdělování peněz v rámci dotačních titulů
 • Elektronizace podávání žádostí o dotační tituly
 • Rekonstrukce sportovních hřišť
 • Podpora provozu sportovních klubů na JM a zachování stávajících hřišť
 • Zřízení funkce odpoledního správce u školních hřišť pro půjčování sportovního vybavení
 • Podpora sportu seniorů v rámci Jihoměstské sociální a.s.
 • Projekt trenéři do škol
 • Semináře propojující trenéry a učitele z jednotlivých oblastí sportu
 • Vytvoříme portál, či sekci na webu zaměřenou na sportování na Praze 11 včetně tréninků, členů a dotací (vzorem je například web Děčín sportuje)

Na kolečkách ale i bez nich

Volnočasové aktivity mládeže jsou jedním ze způsobů prevence rizikového chování mládeže. Podporujeme sportovní a volnočasové aktivity mládeže. Proto chceme, aby Jižní Město mělo plnohodnotný park, který už mnoho let Jižáku chybí, ale zároveň nebude rušit život stávajících obyvatel. Zrealizujeme dlouho připravovaný Adrenalin park u ulice Mírového hnutí poblíž čerpací stanice OMV. Ten bude nejen pro skejťáky a skejťačky nebo inlinisty a inlajnistky, ale nabídne také využití pro parkour nebo bouldering.

 • Je zpracována studie na adrenalin park
 • Získali jsme svěřené pozemky od hl. m. Prahy u ulice Mírového hnutí nedaleko čerpací stanice
 • Vypracujeme projektovou dokumentaci na park
 • Seženeme financování na realizaci projektu
 • Zajistíme transparentní výběrové řízení na zhotovitele
 • Zahájíme výstavbu adrenalin parku

Malé parky s vyžitím i mezi paneláky

Vnitrobloky jsou v podstatě malé městské parky na plochách mezi panelovými domy. Významně se podílí na celkovém vzhledu našeho sídliště. Chceme pokračovat v postupné rekonstrukci těchto ploch tak, aby odpovídaly dnešním potřebám. Do těchto prostor budeme instalovat drobnější herní a volnočasové prvky. Vždy chceme vnitrobloky rekonstruovat na základě požadavků místních obyvatel.

 • V tomto volebním období se rekonstruovalo několik vnitrobloků jako například: Stříbrského, Sulanského, Konstantinova atd, další jsou v různé fázi rozpracování. Vše lze sledovat na webu městské části Praha 11
 • Pokračování v regeneraci vnitrobloků při nichž chceme dbát na zadržování vody v krajině
 • Zajištění finančních prostředků (dotace MHMP/EU)
 • Zapojování veřejnosti ve fázi přípravný prací (vznik projektu)

Občerstvení a oddech v Centrálním parku

V Centrálním parku dlouhodobě chybí občanská vybavenost a možnost posedět s rodinou a přáteli u občerstvení. V rámci závěrečné etapy revitalizace parku vybudujeme právě takové místo přímo v srdci parku. V hotovém parku pak chceme mít kavárnu, veřejné toalety, pítko a další vodní prvky.

 • Projekt je již v konečné fázi, ostatní části parku již mají svou projektovanou podobu, pouze centrální část nebyla dokončena
 • Úzce jsme spolupracovali v rámci studie a připomínkování studie a projektu
 • V rámci probíhající výstavby budeme aktivně řídit změny ve výstavbě poslední etapy rekonstrukce parku
 • Pokud bude nutné budeme navrhovat změny projektové dokumentaci či navrhovat navazující projekt

Přehrada, ve které se znova budeme chtít koupat

Hostivařská přehrada je největší vodní plochou v Praze. Zároveň se jedná o místo pro rekreaci, které je na dosah dostupné velké části našich obyvatel. Naší snahou je, aby koupání v Hostivařské přehradě bylo dostupné co nejdelší dobu a kvalita vody byla co nejlepší. Proto je potřeba udělat mnoho dílčích kroků, prvním z nich je vytvoření kořenové čističky u ústí Botiče do přehrady. Dále zajištění čistoty toku v celé jeho délce. Budeme se ve spolupráci s ostatními městskými částmi podílet na řešení čistoty Botiče. Chceme iniciovat spolupráci se Středočeským krajem na jeho čistotě, protože ochrana vodních toků je jednou z našich priorit.

 • V nedávné době začala rekonstrukce hráze
 • Pravidelně probíhá čištění dna nádrže
 • Odeslali jsme na Středočeský kraj dopis, ve kterém žádáme o prověření kvality vody u čističek na povodí Botiče
 • Vytvoříme memorandum Prahy 11, 15, Petrovic a dalších o zájmu na udržení kvality vody
 • Budeme iniciovat vytvoření memoranda na úrovni Prahy (dotčených městských částí), Středočeského kraje (dotčených obcí), povodí Vltavy a dalších dotčených uskupení
 • Budeme se finančně podílet na vytvoření kořenové čističky před ústím Botiče do přehrady
 • Iniciujeme vytvoření plánu na čistotu celého toku
 • Podporujeme realizaci opatření vedoucích k odstranění splašků z povodí Botiče

autoři: Zuzana Böhmová, Martin Petrtýl, Josef Kocourek, Martin Muzikant
odborná konzultace: Otmar Litera, Martin Petrtýl, Petr Klán, Tomáš Kapler