Informace veřejně a online

Každý občan musí mít možnost zapojit se do veřejného života, sledovat a komentovat kroky radnice, a to pohodlně ze svého domova. Chceme výrazně vylepšit webové stránky Prahy 11, aby všichni zájemci rychle našli požadované informace a mohli s úřadem pohodlně komunikovat online.

Každý z nás je součástí

Radnice si musí klást za cíl informovat veřejnost o tom, co se aktuálně děje a na čem pracuje, a to v co nejširším možném měřítku. Budeme i nadále zlepšovat komunikaci úřadu prostřednictvím radničního periodika a modernizace webových stránek městské části dle osvědčených postupů nejlepších obcí, aby mohl občan rychle najít řešení na jakýkoliv svůj požadavek. Budeme rozšiřovat projekt otevřená data.
Chceme nadále pořádat veřejné akce, besedy, prezentace stavebních záměrů. Umožnili jsme veřejnosti přístup na projednávání poradních orgánů při radnici Prahy 11 a to nejen v oblasti stavebních záměrů, ale všech oblastí, které se obyvatel mohou dotknout.
Budeme pokračovat v projektu participativního rozpočtu, kde bychom rádi zapojili i tzv. měkké projekty (sousedská setkání, veřejné akce…).

 • Webové stránky zobrazitelné v mobilním zařízení
 • Elektronická úřední deska
 • Mobilní rozhlas
 • Mediální výstupy radnice (aktuální informace v klíči, na webových stránkách, fb a instagram MČ P11)
 • Zavedení opendat
 • Zlepšení gis-map (mapy se stavebními projekty)
 • Pevný čas interpelací na ZMČ
 • Zpřístupnění veřejnosti komisí P11
 • Nahrávání jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí radnicí
 • Prezentace stavebních záměrů v informačních centrech
 • Radnice uspořádala i online setkání s radními
 • Pravidelné hodiny radních pro veřejnost
 • Pokračování participativního rozpočtu – aktuálně 3. ročník
 • Budeme zveřejňovat informace o činnosti radnice – Klíč, web, facebook, mobilní rozhlas.
 • Budeme zveřejňovat důvodové zprávy k usnesením z RMČ P11
 • Budeme i nadále zveřejňovat opendata
 • Budeme aktualizovat a rozšiřovat mapový portál Prahy 11
 • Chceme vytvořit nové webové stránky a novou korporátní identita městské části.
 • Budeme i nadále trvat na účasti veřejnosti na jednání poradních orgánů městské části Praha 11
 • Budeme pořádat veřejná setkání, prezentace projektů městské části a mít hodiny pro veřejnost tak, aby se občané mohli ke svým voleným zástupcům dostat
 • Vytvoříme zpravodaj pro SVJ a BD s možností vybrání lokace (datumy jednání, info o nových záměrech, změny stavu záměru)
 • Budeme pokračovat v projektu participativního rozpočtu s rozšířením na tzv. měkké projekty

Na úřad přes internet

Budeme i nadále pokračovat v digitalizaci úředních procesů tak, aby každý mohl co největší část jednání s úřady vyřídit pohodlně ze svého domova.
Budeme se aktivně zapojovat do projektu Portál Pražana, přes který si občan vyřeší podstatnou část agendy směrem k městské části, a to bez nutnosti zřídit si datovou schránku, pouze s bankovní identitou nebo MojeID.
Zachováme možnost řešit veškerou administrativu i v papírové podobě přímo na úřadě.

 • Elektronická úřední deska
 • Nasadili jsme redesign webových stránek – lze zobrazit v mobilním telefonu
 • Požádali jsme o vstup do Portálu Pražana
 • Požádali jsme o zapojení do aplikace Moje Praha
 • Mobilní Rozhlas na krizové řízení i na předávání aktuálních zpráv z webu
 • Aktuality je možné dostávat emailem, RSS dle výběru
 • V Portálu Pražana se zapojíme do digitalizace poplatků za psy, za svoz odpadu a dalších
 • Zavedeme platební portál MČ
 • Aktivně se zapojíme do aplikace Moje Praha
 • Zavedeme ekonomicky výhodný dotační software

Chytré Jižní Město

Chytrá řešení musí být pro lidi. Nechceme zbytečné a předražené hračky, ale koncepty, které skutečně pomohou ušetřit nejen peníze, ale i práci jednotlivců.
Budeme se aktivně zapojovat do chytrých řešení, která poskytuje hl. m. Praha a Operátor ICT, a to primárně v oblasti dopravy a životního prostředí.
V případě pořizování vlastního software budeme upřednostňovat otevřená řešení.
Dnešní doba také přináší nová rizika, jako jsou kybernetické útoky. Připravena na ně musí být i Praha 11. Základem jsou dobře nastavené systémy, ale i vyškolení uživatelé.

 • Spolupráce s Operátorem ICT na zobrazení dat z dotazníku rodičům dětí v našich ZŠ v první vlně Covidu.
 • Analýza dopravy pomocí inteligentních technologií
 • Úprava vnitřních předpisů úřadu a série nových nastaveních k zabránění kybernetických útoků
 • Budeme se zapojovat do Smart projektů typu měření emisí, měření množství odpadů v popelnicích, sledování dopravy v klidu, sekání podle stavu vegetace, a dalších
 • U všech na míru vyvíjených řešení budeme trvat na použití open source licencí, podle principu “public money, public code”
 • Při veřejných soutěžích budeme preferovat otevřená řešení
 • Zajistíme kvalitní fungování bezpečnostního týmu a jeho spolupráci s dalšími odbornými pracovišti
 • Proškolíme zaměstnance města, aby uměli předcházet hrozbám a rizikům

Veřejné finance transparentně

Budeme nadále zveřejňovat veškeré finanční toky městské části. Naší prioritou bude snaha o co největší konkurenci u veřejných zakázek. Velká konkurence je cestou, jak ušetřit městské peníze. Důležitá je kvalitně vysoutěžená zakázka, která má přínos pro městskou část a její obyvatele.
Městské peníze chceme vydávat smysluplně. Budeme poskytovat dotace na kulturní, sportovní i sociální akce, ale promyšleně a transparentně.
Chceme realizovat veřejná výběrová řízení do představenstev městských firem.

 • Spustili jsme CItyVizor pro Prahu 11, kde můžete najít rozpočet a jeho plnění až do seznamu faktur
 • Zapojili jsme se do vyhlašování zakázek na tenderarena.cz
 • Naši radní zveřejňovali na internetu i podlimitní zakázky
 • Hledali jsme nejlevnější variantu elektronického systému na dotace
 • Změníme pravidla veřejných zakázek malého rozsahu po vzoru hlavního města Prahy
 • Budeme se účastnit na centrálním nákupu hl. m. Prahy
 • Budeme zveřejňovat zakázky na portálech (v tuto chvíli tenderarena.cz) a to i nad rámec daný zákonem
 • jednotlivých zakázek, a to i nad rámec zákona
 • U jednotlivých zakázek budeme zvažovat i jiný typ soutěže než tzv. “na cenu”, abychom dosáhli co nejvyšší kvality při zachování přijatelné ceny
 • Budeme realizovat veřejná výběrová řízení do představenstev městských firem

Udržování vyrovnaného a hospodárného rozpočtu

Naším cílem je dlouhodobě vyrovnaný rozpočet a městská část, která investuje do veřejného prostoru. Budeme se snažit získat a efektivně využívat veškeré možné financování, na které jako městská část Prahy máme nárok, aniž bychom rozprodávali městský majetek.
Jakožto řádní hospodáři si jsme vědomi odpovědnosti za to mít rozpočet dlouhodobě vyrovnaný. Z toho důvodu je naším cílem zvyšovat prostředky na příjmové straně a cíleně seškrtávat nedobré projekty na výdajové straně.
Je na vedení radnice, aby hledalo nové zdroje financování. Jako jedna z možností se jeví například dotace z Evropské unie, které svou výší mohou tvořit značnou část příjmů MČ. I z toho důvodu se vyplatí mít člověka na plný úvazek zabývající se pouze dotacemi z EU.

 • Začali jsme po mnoha letech čerpat peníze z EU dotací na některé projekty MČ
 • Zastavili jsme prodej bytů v majetku MČ
 • Na rekonstrukci ubytovny Sandra jsme získali podstatnou část financí od hl. m. Prahy
 • Chceme získávat více dotací ze strany EU, státu a i od hl. m. Prahy
 • Vyškrtáme špatné projekty
 • Budeme opravovat majetek městské části, který pak budeme výhodně pronajímat

autoři: Zuzana Böhmová, Pavel Podgorný, Jan Žák
odborná konzultace: KET IT a SmartCity Praha, KET transparentnost a legislativa Praha, Tomáš Kapler