Dohnal: Chci stabilní Jižní Město i za cenu, že nebudu starostou

03. 07. 2021
Dohnal: Chci stabilní Jižní Město i za cenu, že nebudu starostou

Praha 3. července 2021Piráti v rámci dohodovacího řízení koalice na Praze 11 představili řešení sporu ohledně počtu uvolněných zastupitelů. Koaličním partnerům nabídli post starosty, snížení počtu pirátských uvolněných zastupitelů a navrhli vznik společné akční skupiny pro školství.

Koaliční partneři Pirátů - kluby ANO, ODS a TOP09 a STAN - vyvolali v rámci současné koalice na Praze 11 dohodovací řízení. Cílem mělo být jednak vyrovnání počtu uvolněných zastupitelů mezi koaličními stranami tak, aby reflektoval reálný počet podpisů na koaliční smlouvě, jednak pak řešení situace ve školství, na kterou upozornil Otevřený dopis ředitelů škol v únoru tohoto roku. Piráti uznávají nepoměr v počtu uvolněných zastupitelů a vyjádřili vůli ho řešit - nabídli koaličním partnerům několik řešení včetně současného přenechání postu starosty městské části a snížení počtu pirátských uvolněných zastupitelů o jednoho, konkrétně o místopředsedu výboru pro územní rozvoj. Pro oblast školství pak Piráti navrhli vznik společné akční skupiny zahrnující všechny dotčené radní a systematické řešení podnětů vzešlých z otevřeného dopisu. V průběhu dohodovacího řízení však ostatní koaliční kluby tyto návrhy odmítly a nepřipouští jinou možnost než odchod Zuzany Ujhelyiové z pozice členky rady pro oblast školství.

„Uvědomuji si, že v současné době koalici plně podporuje jen 7 z 9 zastupitelů zvolených za Piráty a chápu potřebu koaličních partnerů tento nepoměr řešit. Současná koalice je pro mě garancí tolik potřebné stability pro Jižní Město, proto jsem ochoten se vzdát i postu starosty a přenechat ho některému z koaličních klubů,“ komentuje situaci starosta městské části Praha 11 Jiří Dohnal. „Zároveň, abychom vyrovnali počty uvolněných zastupitelů s hnutím ANO, které má rovněž 7 podporujících zastupitelů, nabízíme i post uvolněného zastupitele Josefa Kocourka. Podle našeho návrhu by tak obě strany měly 3 uvolněné zastupitele,“ shrnuje Dohnal parametry pirátského návrhu řešení koaliční krize.

Předmětem dohodovacího řízení byla i situace ve školství. „Od přijetí otevřeného dopisu ředitelů pracuji na řešení podnětů v něm uvedených. Některé jsou vyřešeny úplně, u jiných se nám podařil v průběhu uplynulých 4 měsíců významný posun. S řediteli jsem nastavila konstruktivní komunikaci a intenzivnější setkávání. Již jsme si například vyjasnili tématiku metodické pomoci,“ sděluje k situaci pirátská radní pro školství Zuzana Ujhelyiová. „Důležitá kapitola problémů z otevřeného dopisu však vyžaduje součinnost s ostatními radními - zejména přes majetek, protože školské budovy jsou v gesci Ondřeje Prokopa, místostarosty pro majetek, investice a podporu podnikání. Na správu majetku si ředitelé stěžují kontinuálně, a dokonce ani otevřený dopis neposunul tento problém k lepšímu. Proto vítám ustanovení akční skupiny všech dotčených členů rady. Ta ostatně - bez ohledu na další výsledek dohodovacího řízení - již neformálně započala svoji činnost,“ doplňuje Ujhelyiová.

„Očerňující kampaň, kterou proti Pirátům vede v poslední době hnutí ANO prostřednictvím svých novin a sociálních sítí, považuji za naprosto zbytečnou a nepomáhající k vzájemné dohodě a důvěře. Je to již několikáté porušení koaliční smlouvy ze strany hnutí ANO,“ komentuje obsah časopisu „Jižní Město žije“ pirátský radní pro dopravu a otevřenou radnici Martin Duška. Ten byl za Piráty členem vyjednávacího týmu a vyjádřil se i k průběhu dohodovacího řízení: „Nabídli jsme velkorysé řešení, které zahrnuje jak dorovnání počtu uvolněných zastupitelů, dokonce i post starosty, tak i komplexní řešení školství. Nekonstruktivní diskuze s koaličními partnery nadále krizi zbytečně prohlubuje a paralyzuje činnost úřadu. Jako Piráti odmítáme tupé padání hlav, chceme skutečný rozbor a řešení všech problémů.“

Piráti jsou připraveni nadále jednat o podobě koalice Spolu pro Jižní Město se všemi dosavadními koaličními partnery.

Kontakt pro média:
Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11, tel: +420 778 421 040; mail: jiri.dohnal@pirati.cz
Michal Polák, media manager KS Praha, tel: +420 608 517 127; mail: michal.polak@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články