Do zastupitelského klubu Pirátů přibyla nová posila - Ing. Michaela Poláková

15. 04. 2021
Do zastupitelského klubu Pirátů přibyla nová posila - Ing. Michaela Poláková

Dnes byla jmenována nová zastupitelka městské části Praha 11 Ing. Michaela Al-Ali Poláková za Českou pirátskou stranu. Michaela spolupracuje s Piráty již čtvrtým rokem. Byla velmi aktivní při kampani v roce 2018. V současné době je členkou dozorčí rady společnosti Pražské vodohospodářské společnosti a.s., kde zvítězila ve výběrovém řízení uskutečněném Piráty. Na Jižním Městě žije od roku 1984, s občasnými pracovními pobyty v zahraničí. A co vlastně Michaela do zastupitelského klubu Pirátů Praha 11 přináší a čemu se chce věnovat?

Jaké jsou tvé dosavadní politické, dobrovolnické a občanské zkušenosti?

Politické zkušenost mám prakticky nulové, mým záměrem bylo původně podpořit volební preference Pirátské strany na Praze 11, a dále se věnovat odborné či akademické kariéře. Jak to tak v životě bývá, okolnosti ale rozhodly trochu jinak. V dobrovolnické oblasti se věnuji zejména komunitní integraci cizinců, zejm. z anglo-amerického a západosemitského jazykového prostředí. Naposledy jsme například participovali na části překladu pro expatrioty na stránkách ÚMČ. S pražským magistrátem spolupracuji jako neplacená konzultantka se zkušeností s forenzním auditem a business intelligence pro městské společnosti, profesní životopis najdete na stránce https://praha.pirati.cz/lide/michaela-polakova/. Mé nejvyšší pracovní zařazení je CFO a zároveň vrcholová korporátní neexekutivní manažerka.

Mandát si získala díky odstoupení některých kandidátů před tebou. Přesto jsi byla na poměrně vysokém místě. Čekala si, že se z 13. místa máš šanci do zastupitelstva dostat?

Nečekala a myslím, že to nečekal snad nikdo. Za tehdejšího rozložení politických sil bylo místo nad deset prakticky nevolitelné. Nikdo tehdy nečekal až tak dobrý volební výsledek Pirátů. Číslo třináct jsem si vybrala dobrovolně, a protože bylo volné. Snad z pověrčivosti? Říkala jsem si, pokud by někdy mělo dojít pořadí i na třináctku, musela by to být opravdu už velká smůla. Vzniku mého mandátu předcházely okolnosti, které mě stále ještě mrzí. Přiznám se, že nezažívám vnitřní pocit radosti jako při volebním vítězství.

Jaká je tvá představa o výkonu funkce zastupitele? Jakým oblastem by ses chtěla v rámci mandátu věnovat?

Velmi obecně vzato, zastupitel by měl vykonávat svou funkci především v zájmu občanů, se všemi povinnostmi, které mu ukládá zákon a také hlavně aktivně. Původně jsem se chtěla věnovat problematice územního rozvoje, financí nebo integraci cizinců, protože jsou mi profesně i občansky nejblíže. Oblasti, kterým se nakonec budu moci věnovat, teprve ladíme. Jsem si vědoma, že nastupuji do rozjetého vlaku uprostřed běžícího volebního období, proto budu muset v zájmu fungování týmu svá individuální přání hodně upozadit. Věřím, že v oblasti transparetnosti a implementace know-how v oblasti řízení také skýtá rozsáhlou možnost seberealizace nejen pro mě, ale i pro celý náš odborný tým.

Jak se chceš zapojit do současného dění? Budeš fungovat jako koaliční zastupitel? Plánuješ další budoucnost u Pirátů?

Do současného dění se budu muset zapojit velmi citlivě a uvážlivě. Pirátská strana na Praze 11 v nedávné době zakusila sérii mediálního odstřelování a mým plánem je stabilizovat situaci minimálně personálně, nebo se aspoň o to snažit. Deklarovala jsem vůli fungovat jako koaliční zastupitelka v rámci zastupitelského klubu a současně být v Pirátské straně. Nemám zájem na vytváření schizofrenního nebo nepřehledného politického stavu. Otázka je, jestli bude má nabídka přijata. Nebudeme předjímat a počkáme si na oficiální výsledek hlasování klubu zastupitelů, jak to tak v demokratických stranách bývá.

Jaký je tvůj vztah k Jižnímu Městu?

Velmi složitá otázka. Vnímám Prahu 11 především jako město velmi zajímavých lidí.

Jaké věci by se podle tebe měli na Jižním Městě změnit? Co z tvého pohledu nejvíce pálí běžného obyvatele Prahy 11?

Slýchám mnoho názorů, co by se na Jižním Městě mělo změnit. Bezesporu mělo. Nejpodstatnější ale je, že by se měla především změnit občanská společnost uvnitř. Kde není vůle spolupracovat a ochota posunout výše své vnitřní uvědomění nebo morální hodnoty, nepřijdou ani změny těch samotných zcela konkrétních věcí.

Chceš dodat něco závěrem?

Děkuji všem, kteří nějakou měrou svého pozitivního úsilí ovlivnili můj život tak, že jsem došla až sem. Vážím si toho.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články