Minulost a budoucnost polyfunkční budovy Sandra

Minulost a budoucnost polyfunkční budovy Sandra

Městská část Praha 11 vlastní více než 4 roky budovu Sandra. Budova se nachází na adrese Nad Opatovem 2140/2 v blízkosti stanice metra Opatov a její primární využití jsou pronájmy prostor a poskytnutí krátkodobého ubytovaní. V současné době má však mnoho obyvatel s vyslovením jména budovy hořkost na jazyku. Proč asi?

Nejprve trochu historie. Polyfunkční objekt Sandra byl zakoupen MČ Praha 11 v prosinci 2013 za cenu 336 miliónů korun. Objekt dříve patřil hlavnímu městu Praha, která jej svěřila do správy Praze 11, za kterou se o něj staral bytový podnik Prahy 4. V roce 2000 se tento podnik dostal do konkurzu a tak byl objekt v roce 2008 za podivných okolností (dražba v období vánočních svátků) za cenu 151 milionů korun vydražen soukromou společností. Podle odborníků na ceny nemovitostí byla reálná cena v době nákupu MČ Praha 11 o pět let později 174 mil. Kč.

Nemovitost tvoří tři části. Nejvyšší část je vysoká 68 metrů a má 22 podlaží. Ze dvou stran je obestavěna dvou a třípodlažními přístavbami s bytovými a nebytovými prostorami. Dům byl původně kolaudován jako ubytovna. V současné době v jedné části sídlí i radniční odbor MČ Praha 11.

A jaká je budoucnost objektu Sandra? Plánované využití mělo být např. startovací ubytování pro mladé rodiny, pro možnost poskytnutí ubytování osobám ve veřejném zájmu (např. učitelé, zdravotníci, městská policie, atd.). Dne 27.12.2017 bylo pod č.j. MCP11/17/072372/OV/Pre vydáno stavební povolení „Stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem (Sandra) za účelem změny užívání některých jeho částí“, ve kterém se dočtete, že stavba obsahuje např. stavební úpravy vnitřních prostor celého objektu za účelem změny užívání některých částí objektu. Stavba bude obsahovat zejména ubytovací jednotky, prostory pro administrativu, společenský sál, prostory pro stravování se zázemím. Počet ubytovacích jednotek se ze 193 sníží na 174, počet max. ubytovaných se sníží ze 772 na 487, jedna stávající bytová jednotka bude zrušena, celková kancelářská plocha se zvýší ze 765 m2 na 1033 m2, plocha pro vybavení a služby se sníží z 950 m2 na 335 m2. Cena uvedených stavebních úprav byla odhadnuta na 164 mil. Kč v současné době vyšplhala na finálních 220 miliónů Kč.

Podle našeho názoru MČ zakoupila budovu, jejíž cena byla při nákupu v roce 2013 předražená a náklady na její revitalizaci jsou v současné době vysoké. Celkové náklady na nákup a rekonstrukci tak ve finále dosáhnou více než půl miliardy korun, což je podle našeho názoru nehospodárné a neefektivní.


Pirátské listy Praha 11 ke stažení zde (velikost 10 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články