Informace k 15. jednání zastupitelstva městské části Praha 11

Informace k 15. jednání zastupitelstva městské části Praha 11

Včera se odehrálo další jednání zastupitelstva městské části Praha 11. Jako obvykle se konalo od 9.00 ráno do pozdních nočních hodin. Zastupitelstvo na svém jednání schválilo závěrečné účetnictví městské části za rok 2019. V loňském roce se na Jižním Městě rozjelo několik projektů, které jsou v celém závěrečném účtu a plnění finančního plánu hospodářské činnosti nejvýraznější. Mezi tyto projekty patří rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra a dostavba Starochodovské školy.

Dalšími body na jednání byly například přidělení dotačních programů. Z oblasti sociální byly přiděleny dotace například na projekty osobní asistence, služby pro osoby se zdravotním postižením, služby pro neslyšící, programy pro děti ohrožené sociálním vyloučením, mladé rodiny a další. Z oblasti zdravotnictví byly přiděleny dotace například na projekty speciální dopravy pro vozíčkáře, ošetřovatelskou péči, domácí hospic. Schváleny byly i programy protidrogové politiky.

V oblasti životního prostředí byly přiděleny dotace na projekty především z oblasti ekologického vzdělávání, městského kompostování a pěstování, záhonky ve školkách, kynologický areál. Z oblasti kultury byly schváleny dotace pro pěvecký sbor, na kulturní akce v KCMT (komuniktní centrum Matky Terezy) a volnočasovém centru Filipovka, mezigenerační kulturní aktivity, kde se setkávají senioři a děti, výtvarné setkání a workshopy v prostorách Chodovské tvrzi, divadelní aktivity pro děti a seniory, pamětníci Prahy 11 promlouvají, činnost ochotnického divadla, činnost Music Club Jižák.

Při interpelacích přišlo mnoho občanů, především kvůli nástavbě kotelny Vojtíškova. Na jednání bylo dohodnuto setkání s občany z dané oblasti a investora projektu na půdě radnice, v pravděpodobném termínu 23. 6. 2020.

Zároveň zastupitelstvo odhlasovalo další materiál vedoucí k vybudování Arény ledových sportů a posunulo ji tedy blíže k realizaci. Ta by měla začít po prázdninách 2020. Areál bude sloužit nejen k výuce bruslení pro místní děti, ale také pro výuku curlingu, hokeje nebo krasobruslení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články