Renovace veřejného osvětlení na Starém Chodově a další aktuality z dopravy

Renovace veřejného osvětlení na Starém Chodově a další aktuality z dopravy

Praha, 19. října 2021Letos na podzim proběhnou významné úpravy dvou křižovatek na Jižním Městě. V prvním případě se jedná o křižovatku Opatovská – Arkalycká, kde dojde ke zlepšení pěší vazby podél soukromého pozemku. Další dlouho očekávaná úprava se dotkne křižovatky Chilská – Opatovská. Podařilo se mi vyjednat financování této akce s tím, že se úprava uskuteční ještě do konce letošního roku. Hlavní výhodou bude usnadnění dopravní situace při sjezdu z dálnice D1. Nově se buduje nové rameno na sjezd do ulice Chilská. Po vybudování nových sjezdů se ukončí komplikovaný a nepřehledný „průplet“ křižovatkou.

** Renovace veřejného osvětlení na Starém Chodově

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Technologií hlavního města Prahy (THMP) se rozběhl projekt komplexní výměny přes 400 hlavic veřejného osvětlení. Ze současných sodíkových výbojek se přejde na LED svítidla. Od této novinky očekáváme přesnější zacílení světla a méně nežádoucího vyzařování světla do okolí. Snížení světelného smogu má vliv na kvalitu lidského spánku, metabolismus rostlin a chování hmyzu. Projekt bude rozdělen do tří etap. První bude spuštěna v roce 2022. Kromě světel budou na některých místech vyměněny stožáry, kterým končí životnost a tři řadiče, které ovládají danou vlastnost. Na naši žádost z roku 2019 bylo vybudováno veřejné osvětlení na chodníku od metra Opatov k objektu Zahrady Opatov. Občané po tomto přisvětlení volali několik let. Jsem rád, že se akce rozběhla. Dále se podařilo vyjednat obnovu hlavic v ulicích Türkova a Ryšavého v roce 2021 a Mírového hnutí, U Kunratického lesa v roce 2022. Zároveň proběhne koordinační schůzka mezi TSK a THMP k rozsáhlé výměně osvětlení v našich podchodech. Řada z nich působí nevlídným temným dojmem a lidé se tudy bojí procházet. Stejně tak dlouhodobě urgujeme u TSK opravy podchodů. Největší stavební akce v tomto roce je výměna hydroizolací u podchodu Ryšavého. Prosadili jsme vybudování nového chodníku po zrušené lávce vedoucí k poliklinice a úpravu autobusových zálivů. Po stavebních pracech bude podchod opatřený novým murálem, který jsme připravili ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. Murál doplní výmalbu Oceán od žáků ZŠ Pošepného.

** Data mají sloužit lidem

Obrazovka s příjezdy a odjezdy vozů metra, kterou známe ze stanice Chodov, bude v příštím roce nainstalována do stanice Háje. Naše městská část tento projekt podporuje od samého začátku a podařilo se nám zařadit do pilotního testování. I díky tomu se nám podařilo přesvědčit Dopravní podnik k další spolupráci při rozšíření těchto obrazovek. Instalace proběhne v příštím roce. Pokud bude pilotní projekt ze strany hlavního města vyhodnocený kladně, budou v první vlně ostrého provozu doplněny stanice Roztyly a Opatov.

** Přístup z ulice Tatarkova k zastávce Metodějova

Proč po odstranění lávek nebyl ihned vybudovaný lepší chodník?

Česká republika má jedno z nejhorších stavebních řízení na světě. Proto naše městská část pomohla TSK převzít projekt revitalizace ploch po odstraněných lávkách. Díky tomu TSK získalo stavební povolení na demolici ještě v letních prázdninových měsících. Významné stavební akce, které zastavují páteřní komunikace, je vhodné provádět o hlavních prázdninách. V tuto chvíli má naše městská část vysoutěženou stavební firmu, která vybuduje nové schodiště a rozšíří stávající chodníky na 4 metry. Tato stavba proběhne do konce listopadu tohoto roku. S THMP jsme se domluvili na novém veřejném osvětlení, které doplní zmíněný prostor. V příštím roce bude místo doplněno zelení a vznikne příjemné veřejné prostranství.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články