Evidentně nechceme rozvoj škol

Evidentně nechceme rozvoj škol

…i tak se dá shrnout postup zastupitelů, kteří bojují za školství, ale o jeho rozvoj jim nejde. MČ se zapojila se svými školami do projektu Demokratická kultura, s cílem podporovat školské rady a žákovské a rodičovské samosprávy. Projektová žádost byla podána, peníze na projekt (cca 9 mil. Kč) MČ přijala. V první fázi se kvůli začínající pandemii online setkávaly pracovní skupinky, probíhala evaluace, tím se realizovala tzv. kvalitativní část projektu. Poté měla být kvantitativní část, kdy měly skupiny dětí a pedagogů jezdit na výjezdy a školit se o fungování žákovských parlamentů. Odbor správy majetku pod vedením radního Prokopa (ANO) dlouhodobě nefungoval, v tomto případě půl roku nevypsal soutěž na plánované výjezdy. Žádost prodloužit projekt, aby mohl být řádně ukončen, ale rada MČ neschválila. Bez řádného ukončení se MČ vystavuje riziku, že peníze (navýšené o možnou pokutu) bude vracet z vlastních zdrojů. Smysluplná práce je v ohrožení. Z projektu podobnému MAP, který slouží k rozvoji škol, se stává politikum v rukách zastupitelů. Paradoxně těch samých, kteří deklarují zájem o školství. Demokracii ve školách nelze rozvíjet, pokud to není prioritou zřizovatele.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Svěží vítr do jihoměstských škol
10.06.2018

Svěží vítr do jihoměstských škol

“Zřizovatel základních a mateřských škol nemá v úmyslu vyhlašovat konkurzní řízení na pozici ředitele zřizovaných škol.” Tak zní jediná oficiální informace z Úřadu městské části Praha 11 k možnosti vypsání konkurzů na místa pěti z...