Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci

Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci

V rámci Městské části Praha 11 jsme zřídili nově Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci.

Výbor se nám jevil jako vhodnější forma (oproti obdobným komisím, které mají například na Praze 3 nebo Praze 10) především kvůli otevřenosti jednání a možnosti zapojit občany přímo při projednávání určitých bodů.

Na jednání ZMČ Praha 11 byl vznesen dotaz na obsah činnosti tohoto výboru. Touto cestou chceme ukázat naši představu o náplni činnosti výboru. Jedná se o materiál, který bude projednáván na prvním zasedání výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci. V současné chvíli již je svoláno první jednání výboru, kde bude obsah činnosti výboru projednán. Jednání se bude konat ve středu 6. 3. 2019 od 17:00 na ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1.

Výbor by měl především pomoci se zapojením občanů do chodu radnice a zveřejňováním informací v rámci zákonných norem. Chceme pracovat na možnostech zapojení technologií do fungování úřadu s důsledkem integrální efektivity předávání informací a to jak v rámci úřadu samotného, tak i směrem k občanům.

Přiložený dokument byl zaslán zastupitelům a členům výboru. Jedná se o naši představu, kterou v současné době mají členové výboru k připomínkování. Koncepce výboru vychází z pirátských myšlenek, které prosazujeme napříč republikou.

NÁVRH STATUTU VÝBORU - Otevřená radnice a digitaliace: 2019-02-28-otevrena-radnice.pdf

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

K čemu jsou otevřená data?
11.02.2020

K čemu jsou otevřená data?

Otevřená data jsou v podstatě formátem dat, který je možné strojově číst ze vzdáleného přístupu (jsou umístěny na internetu). V podstatě se může jednat o jakékoliv informace, které úřad má a jsou zveřejnitelné. Nejčastěji se...