Rozklikávací rozpočet pro Prahu 11

Rozklikávací rozpočet pro Prahu 11

Zajímá Vás, jak Vaše město hospodaří? Kam se investují peníze vybrané i z Vašich daní? Co se za Vaše peníze platí?

Již před začátkem prázdnin doporučil Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci Radě MČ Praha 11 zavést rozklikávací rozpočet CityVizor. Přes prázdniny jsme nelenili a hledali vhodné způsoby jak jej co nejlépe propojit se stávajícími účetními systémy. Práce na tomto projektu pokročila i díky spolupráci s pražským magistrátem a spolkem Otevřená města (který CityVizor zdarma provozuje). Rozklikávací rozpočet CityVizor byl vyvinut na Ministerstvu financí.

Co je vlastně rozklikávací rozpočet?

Jedná se o grafické znázornění rozložení peněz, se kterými hospodaří městská část. Každý si může na webu městské části vyhledat jednotlivé kategorie rozpočtu. Školství, bydlení nebo doprava. Kromě přehledu výdajů může zobrazit i faktury, které město proplácí.

Rozklikávací rozpočet slouží k lepšímu předávání informací o stavu městské pokladny. Každý si může snadno dohledat základní údaje bez nutnosti žádat úředníky nebo složitě vyhledávat v tabulkách a usneseních. Rozklikávací rozpočet posiluje možnost kontroly volených zástupců. Je z něj patrné, zda vynakládají veřejné prostředky hospodárným způsobem. Tak jako chce stát naše daňové přiznání, měli bychom i my mít přehled o stavu veřejných financí.

Rozklikávací rozpočet vnímáme jako jeden ze základů transparentního fungování radnice. Díky němu se prohlubuje informovanost o dění v městské části. Do konce roku bychom chtěli tento projekt spustit.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

K čemu jsou otevřená data?
11.02.2020

K čemu jsou otevřená data?

Otevřená data jsou v podstatě formátem dat, který je možné strojově číst ze vzdáleného přístupu (jsou umístěny na internetu). V podstatě se může jednat o jakékoliv informace, které úřad má a jsou zveřejnitelné. Nejčastěji se...