Správa majetku a nemovitostí Městské části Praha 11 a její efektivita

Správa majetku a nemovitostí Městské části Praha 11 a její efektivita

V rámci výkonu zastupitelského mandátu jsem měl cca poslední čtyři roky možnost se seznámit s aktuálním stavem správy majetku naší městské části.

Na první pohled by se mělo jednat o jednoduchý princip, kdy majitel, tedy naše MČ Praha 11 pronajímá za úplatu svůj majetek a nemovitosti lidem, právnickým osobám, případně jiným subjektům působících na území České republiky. Konkrétně se tedy jedná o pronájmy prostor, bytů, nebytových jednotek, veřejných ploch, komunikací, parkovišť (převážně hlídaných), pozemků. Na tom by přeci nebylo nic špatného, pokud by pro všechny platila stejná pravidla. Ta však pro některé subjekty a občany pravděpodobně neplatí.

Prakticky to funguje tak, že s výjimkou pronájmu bytů (zde se nájem určuje podle rozhodnutí Rady – MČ Praha 11 obsazuje byty v majetku hl. m. Prahy, svěřené MČ Praha 11 na základě Směrnice S 2016/03 – „Nájem a podnájem bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11“, kterou schválila Rada MČ Praha 11 usnesením č. 1408/40/R/2016) se ceny určují podle aktuální nabídky a poptávky, čímž vzniká prostor pro různé ceny za stejnou službu. Příkladem mohou být ceny pronájmu školních objektů a budov (na územní Jižního Města působí několik soukromých školních zařízení), parkovišť, školních hřišť, nebytových prostor. Například u pronájmu školních budov se nájem liší i o několik stokorun za metr čtvereční, u parkovišť je jedná o desítky korun a některá školní hřiště rovnou pronajímáme za minimální nájem, aby mohl provozovatel areálu dále pronajímat tyto prostory za komerční nájem. Tím prakticky všichni přicházíme o finanční prostředky, které bychom společně mohli efektivně investovat do veřejných prostor, zeleně, vodních prvků, dětských a psích hřišť.

Pokud by to takto prakticky fungovalo, nestalo by se, že budova KC Zahrada na JM II má téměř na všech oknech opadaný nátěr, který pravděpodobně nebyl od doby dokončení stavby nikdy ošetřen či obnoven. Konkrétně tuto budovu má na starosti společnost Jihoměstská majetková a.s., která také pronajímá velkou část obecního majetku (nebytové prostory, byty včetně novostavby Zahrady Opatov, školní hřiště, sportoviště, prostory v obou sportovních halách – Jedenáctka VS a hala Květnového vítězství 1554). Bohužel zisky z pronájmů a podnájmů končí jako zisk akciové společnosti mimo rozpočet MČ Praha 11, o zpětné investici do objektů ani nemluvě.

Z výše uvedených důvodů Piráti na Praze 11 prosazují jasně daná, stejná a konkrétní pravidla, která by platila pro všechny nájemce v dané oblasti pronájmů. Každý správný hospodář si svůj majetek chrání, udržuje jej a část zisku z pronájmu investuje ve formě oprav zpět do svého majetku. Dvěma slovy, jedná se o „řádného hospodáře“.

Podle našeho názoru by systém pravidel a uvedených opatření naší MČ Praha 11 přinesl ročně několik miliónů korun jako příjem z vedlejší hospodářské činnosti. A to není málo, co říkáte?


Pirátské listy Praha 11 ke stažení zde (velikost 10 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články