Školství na vlně pirátského programu digitalizace

Školství na vlně pirátského programu digitalizace

Nad projektem digitalizace přijímacího řízení do mateřských školek se sešli dva radní pro školství. Vít Šimral z Magistrátu hlavního města Prahy a Zuzana Ujhelyiová, radní pro školství Prahy 11. Ve společném rozhovoru rozebírají své zkušenosti.

Zuzana Ujhelyiová: „Vítku, s projektem digitalizace zápisů se začalo už dříve, například na Praze 5. Máš zpětnou vazbu z této městské části?“

Vít Šimral: „Zápisy do MŠ na Praze 5 jsou prováděny elektronicky již delší dobu. Právě dobrá zkušenost s tímto projektem, kterou nám sdělil tehdejší pirátský starosta městské části Dan Mazur, nás vedla k úvaze, že elektronický způsob zápisu postupně rozšíříme i do dalších městských částí. Jak se tento projekt zdá tobě, jako matce dítěte ve školce?“

Zuzana Ujhelyiová: „Jako matku, která chtěla hlásit děti do školky mi vadila představa obíhání školek kvůli vyzvednutí přihlášky, potom odevzdání a ještě sledování stavu přihlášky (a co teprve, když se hlásím do více školek!). S myšlenkou elektronických zápisů jsme vstupovali do komunálních voleb. Potěšilo mě, že se naše plány setkaly na tomto pilotním projektu. Sešla jsem se s ředitelkami našich mateřských školek, projekt jim představila a seznámila je s harmonogramem. Proběhlo několik školení od dodavatele systému a začali jsme vytvářet zcela nové webové stránky. Jaké reakce na nový informační systém registrace jsi zaznamenal ty?“

Vít Šimral: „Paní ředitelky školek reagovaly vstřícně. Většina z nich si uvědomila, že jim elektronický způsob zápisu zjednoduší práci. Ve školkách totiž odpadne přepisování údajů z papírových přihlášek, rodiče již nebudou pro informace volat do školky, protože vše uvidí na internetu, a sníží se také počet odvolání nepřijatých dětí, což je pracovně náročný proces. S tím ale souvisí i otázka o ochraně osobních údajů.“

Zuzana Ujhelyiová: „Jsem ráda, že se přijímací řízení zjednoduší, zrychlí.Bude také bezpečné z hlediska ochrany osobních údajů. Webové rozhraní totiž obsahuje sekci GDPR a celý systém je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR, stejně jako s další platnou legislativou. Co bys všem nově zapojeným do projektu vzkázal?“

Vít Šimral: „Že je to dobrá věc, mnoho let vyzkoušená na Praze 5, a že děkuji za nadšení a vstřícnost, se kterou do toho všichni jdou.“

Zuzana Ujhelyiová:* „Vzhledem k mimořádné situaci proběhne letošní zápis na doporučení MŠMT bez přítomností dětí i zákonných zástupců a forma elektronického zápisu je vítaným nástrojem. Věřím, že tento nový způsob ocení zejména rodiče. Kdybys měl jmenovat důvody, proč registrovat děti online, jaké by to byly?“*

Vít Šimral: „Za prvé rodiče budou mít víc informací a přístup k těmto informacím online. Za druhé zápis bude rychlejší a bude se vyřizovat méně odvolání. Za třetí se sníží administrativní náročnost pro školky.“

Zuzana Ujhelyiová: „Co si Praha slibuje od zavedení elektronických zápisů? Jaká je vize ohledně digitalizace přijímacího řízení v širším měřítku?“

Vít Šimral: „Digitalizace zápisů do MŠ je součástí velkého pirátského projektu digitalizace všech agend státní správy. Školství je dlouhodobě zahlceno administrativou, toto je jedna z cest, jak mu ulevit.“

Zuzana Ujhelyiová: „Ještě doplním, že v naší městské části právě probíhá informační kampaň. Na webové stránky našich školek jsme umístili informační banner a instruktážní video, abychom rodičům usnadnili orientaci v systému.”

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Posíláme modemy do jihoměstských rodin
12.11.2020

Posíláme modemy do jihoměstských rodin

Od počátku přechodu na distanční výuku jsme shromažďovali požadavky našich škol. Ředitelky a ředitele jsem požádala, aby oslovili rodiče a ověřili možnosti internetového připojení z jejich domovů. Na základě získaných informací se naše městská část...

Digitalizace a opravy silnic a chodníků
21.05.2021

Digitalizace a opravy silnic a chodníků

Co je to vlastně ta digitalizace? Psát něco do počítače a posílat to emaily? Elektronická korespondence již v dnešní době nedostačuje a digitalizací se spíše rozumí napojení systému a automatizace procesů. Jak něco takového může...