Zhodnocení projektu „Spolu za lepší Jedenáctku“

Zhodnocení projektu „Spolu za lepší Jedenáctku“

V letošním roce Městská část Praha 11 poprvé vyhlásila pilotní projekt participativního rozpočtu, jehož účelem bylo nabídnout možnost obyvatelům čtvrti podílet se aktivně na změnách veřejného prostoru v okolí svého bydliště. Každý obyvatel s konkrétním nápadem na nějaké zlepšení mohl využít poskytnuté příležitosti a za splnění určitých podmínek podat svůj návrh do výběrového řízení, ze kterého nakonec sami občané hlasováním vybrali vítězné návrhy pro konečnou realizaci. Městská část Praha 11 (dále jen MČ P11) plnila v celém procesu funkci organizátora. Také nějakým způsobem průběžně asistovala občanům při podávání jejich návrhů, organizovala propagaci, hlasování a v neposlední řadě je stále garantem finální realizace vítězných projektů.

Samotnou myšlenku participativního rozpočtu, tedy zapojit obyvatelstvo do rozhodování v samosprávě obce, považují Piráti na Praze 11 za velice chvályhodnou. Co nám ale přijde jako mírně řečeno absurdní, a svým způsobem typické, je fakt, že se tímto nástrojem mají podle předem schválených návrhů řešit věci, které by měla ze své podstaty zařizovat městská část automaticky v rámci běžné provozní údržby a krátkodobých investic, aniž by o to museli občané složitě a administrativně náročně prosit skrze takovouto polo politickou a marketingovou kampaň. Pokud opravdu musí Praha 11 spustit projekt participativního rozpočtu, aby se nechala donutit k opravě tady zanedbaného chodníku, támhle pro změnu k výměně zničeného mobiliáře nebo opravě dětského hřiště, tak to už mluví samo za sebe. Jde buď o promyšleně naplánované populistické gesto těsně před komunálními volbami nebo značně nekompetentní a nesystémové vedení městské části. Participativní rozpočet by měl umožňovat realizaci výjimečných nápadů s vysokou přidanou hodnotou, které by městskou část někam posouvaly a skutečně přispívaly k výrazně lepší kvalitě života na Jižním Městě. Oprava jednoho chodníku, úklid prostor mezi dvěma paneláky nebo obnova zanedbaného hřiště bude mít z širšího pohledu jen zanedbatelný a svým rozsahem značně omezený dopad na zkvalitnění života lidí v celé oblasti.

Ani způsob realizace v online aplikaci Demokracie 21 nepovažujeme za příliš šťastný. Například vítězný projekt v jedné kategorii obdržel pouhých 238 hlasů prostřednictvím mobilních telefonních čísel od zcela anonymních uživatelů. Zvolená aplikace cílenou kontrolu hlasování neumožňuje, proto mohl teoreticky hlasovat kdokoliv z čísla českého mobilního operátora z celé České republiky. A pokud někdo vlastní vícero čísel, například služební telefon, mohl hlasovat libovolně i několikrát. Teoreticky by stačilo oslovit pár přátel a tím hlasování významně ovlivnit ve prospěch favorizovaného projektu. My Piráti bychom rádi celé hlasování pojali jinou, rozhodně tedy transparentnější formou. Moderní technologie poskytují širokou škálu možností, jak ohlídat férovost elektronického hlasování. Umíme tyto nástroje používat v praxi a nebojíme se jejich implementace tam, kde to usnadní obyvatelům život.

Když se ohlédneme zpátky za v současnosti již uzavřeným výběrovým řízením a měli bychom zhodnotit roli MČ P11 jako odborného konzultanta, je nutné konstatovat, že jeho občas překotný a nezřídka zamítavý postup vůči některým žadatelům vygeneroval průběžně poměrně veliký počet negativních a nesouhlasných reakcí od zúčastněných občanů. Připadá nám škoda, že ze začátku poměrně pozitivně motivovaní účastníci, kteří strávili několik týdnů svého času prací nad vyplňováním administrativně náročných žádostí, byli nakonec odmítnutí právě proto, že s nimi organizátoři důkladně neprojednali omezené možnosti nebo limity, v jakých se mohou jednotlivé projekty pohybovat. Veřejným diskuzím s participanty bylo pochopitelně pod časovým tlakem věnováno méně času, než by si skutečně zasloužili.

Druhá významná kontroverze, veřejností značně, často a hlasitě kritizovaná, vznikla najmutím externí pracovní síly na zajištění chodu celého projektu a poměrně finančně náročná propagační kampaň. Piráti by se takového jednání rozhodně zdrželi, především tím, že by aktivovali stávající lidské zdroje v rámci úřadu MČ P11. Ušetřené náklady by zůstaly v rozpočtu a mohly být využity účelněji na realizaci dalšího projektu ve zvoleném pořadí.

První ročník měl být zkušební, cílem určitě bylo pokusit se zmotivovat občany k větší veřejné aktivitě. Jestli se to skutečně podařilo, nebo účastníky vzniklé těžkosti spíše odradily od další účasti v příštím roce, to v současnosti zůstává spíše otevřenou otázkou s velikým otazníkem na konci.

Ing. Michaela Poláková


Pirátské listy Praha 11 ke stažení zde (velikost 10 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články