3. Zastupitelstvo

3. Zastupitelstvo

Piráti se rozhodli podpořit rozpočet předložený současnou Radou MČ. Napříč politickým spektrem se podařilo vyjednat posílení peněz do školství. To je hlavní argument, který získal naši podporu.

V případě, že by nebyl rozpočet podpořen, nastane rozpočtové provizorium a současná Rada by nemohla například finančně podporovat sportovní akce pro žáky, začít s dostavbou Starochodovské školy nebo s rekonstrukcí objektu Sandra.

Podpoříme dostavbu Starochodovské školy (ZŠ a MŠ Chodov). Jedná se o projekt, na kterém strávilo předchozí vedení MČ a především vedení školy několik let práce, uvědomujeme si rozsah stavebních úprav. Z tohoto důvodu jej chceme nechat schválit k realizaci v předloženém návrhu (v souladu se stavebním povolením). Škola díky této stavbě získá rezervu pro možné potřeby budoucích žáků.

Podpoříme zařazení nového bodu paní zastupitelky PhDr. Šárky Zdeňkové z HPP11 ohledně revitalizace prostoru vnitrobloku Blankyt. Jedná se o téma, které je blízké našim prioritám.

Nepodpoříme zařazení bodu programu otevření komisí pro veřejnost pana senátora Ing. Ladislava Kose (HPP11). Otevření komisí je jedním z prvků našeho programu otevřené radnice. Nicméně se jedná o rozhodnutí, které spadá do oblasti působení Rady MČ, proto jsme přesvědčeni, že takové rozhodnutí by měla učinit Rada změnou jednacího řádu, které spolu s otevřením komisí souvisí. Děkujeme tímto za otevření tématu transparentní radnice na Jižním Městě.

Návrh pana senátora Ing. Kose (HPP11) týkající se “Obytného souboru Výstavní” nepodpoříme. Rozhodnutí předchozích zastupitelstev o změně kódu využití území jsou faktem (okolo roku 2009). Je ale důležité zvážit i nedávnou historii projektu, kde původní projekt komplexu obsahoval 3 věže ve výšce 17 pater. Po občanském a politickém nátlaku (2014 - 2017) byla koncepce projektu změněna na soubor budov v maximální výšce 7 pater, což je chválihodný ústupek ze strany investora. Původní hmota je však rozložená do plochy.

Považujeme za vhodné novou podobu koncepce projektu prodiskutovat s investorem, architektem a sousedy pozemku za účelem nalezení kompromisu. Sami proto budeme iniciovat zvláštní setkání zainteresovaných stran. Nevidíme proto důvod se tím zabývat na nadcházejícím zasedání Zastupitelstva MČ.

Nepodpoříme návrh RNDr. Zuzany Malé, Ph.D. na “Nesouhlasné stanovisko s prodejem pozemků 3393, 3394, 3395, 3260/2, 3276/6” v okolí Roztyl. Pozemky jsou ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Magistrát požádal městskou část o vyjádření, Rada zaujala k prodeji souhlasné stanovisko dne 23. 10. 2018. V zájmu Prahy 11 je, aby vznikaly smysluplné projekty, které budou zohledňovat stávající obyvatele. Jsme přesvědčeni, že současná Rada Magistrátu hl. m. Prahy jedná v zájmu všech občanů Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články