Na Praze 11 postupně vzniká síť dobíjecích stanic pro elektromobily

Na Praze 11 postupně vzniká síť dobíjecích stanic pro elektromobily

Praha, 2. února 2022V současnosti již není pochyb o tom, že vedle vozidel se spalovacím motorem bude část řidičů využívat elektromobily. U většiny řidičů se počítá s vlastní domácí nabíjecí stanicí v rodinných domech či vilách. Moderní urbanistická zástavba, jako je naše Jižní Město, ale vyžaduje síť veřejných dobíjecích stanic.

Velmi rychlé nabíjení Dne 14. 1. byla na území Prahy 11 spuštěna v současnosti nejrychlejší dobíjecí stanice v Praze, a to u restaurace s příznačným názvem Spojovna, která se nachází na rozmezí Jižního Města, Kunratic a Šeberova. Jedná se o třístou nabíjecí stanici v hlavním městě, tudíž má symbolicky výkon 300 kW. Vzhledem k tomu, že v současnosti nejsou vozy, které by tento výkon reálně využily, bude výkon rozdělen do dvou nabíjecích kabelů po 150 kW. Městská část Praha 11 v minulosti uzavřela se společností PRE memorandum o strategické spolupráci a díky tomu letos také zprovozníme nabíjecí stanici u plaveckého bazénu Jedenáctka vodní svět. Stanice bude mít výkon 150 kW rozdělený do dvou větví po 75 kW. Řidiči, kteří budou chtít rychle dobít své vozy, se tak s nadsázkou budou trápit pouze otázkou, zda si dojít na oběd či zaplavat.

Pomalejší, přesto stále rychlé nabíjení Společnost PRE bude v tomto roce pokračovat v úpravách dalších trafostanic určených k rezidenčnímu nabíjení. Dopravní značení u každé trafostanice je vyznačeno tak, abychom obsloužili elektromobily a nebrali parkovací místa pro ostatní vozy. Na radě městské části jsme schválili pronájem pozemků pro vybudování dalších nabíjecích stanic o výkonu 22 kW pro dva vozy zároveň, a to v ulicích Kunínova, Na Sádce a Prašná. Městská část postupně vytipovává další místa. Cílový stav je, aby obyvatelé našich panelových domů měli dostupné nabíjecí body a nebyli omezováni jejich nedostatkem.

Všechny zmíněné projekty budou schopny obsloužit první vlnu uživatelů elektrovozů, ale pokud by zájem občanů o elektromobilitu nadále dynamicky rostl, budeme schopni sídliště obsloužit pouze za pomoci chystaného nabíjení z lamp veřejné osvětlení. Technická příprava pro tento projekt na našem území také proběhne v tomto roce. Samotné osazení nabíjecích přístrojů proběhne v budoucích letech podle aktuálních potřeb motoristů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Sázení stromů na Jižním Městě
07.08.2021

Sázení stromů na Jižním Městě

Již v roce 2019 se Pražské služby, a.s. jako jedny z prvních inspirovaly Akčním plánem hlavního města Prahy a zahájily počáteční etapu výsadby téměř 70 stromů na svých provozních pozemcích. V zápětí loni na podzim...

Školy na Praze 11 se budou zelenat
04.03.2020

Školy na Praze 11 se budou zelenat

V rámci školství podporujeme všechny projekty, které vedou k aktivnímu zapojení dětí a jejich praktickým zkušenostem. Osobně, jako radní pro školství MČ Praha 11 se otevřeně hlásím k podpoře přírodních zahrad a učení venku. Na...