Sázení stromů na Jižním Městě

Sázení stromů na Jižním Městě

Již v roce 2019 se Pražské služby, a.s. jako jedny z prvních inspirovaly Akčním plánem hlavního města Prahy a zahájily počáteční etapu výsadby téměř 70 stromů na svých provozních pozemcích. V zápětí loni na podzim se ujaly výsadby také Pražské vodovody a kanalizace v rámci projektu “Zastromuj Prahu“ a umístily více než 60 stromů ve svých vodohospodářských areálech.

Městské společnosti se tak podílejí na ekologických aktivitách, které přispívají k ochraně životního prostředí v metropoli. Zde konkrétně na obrázcích s jedná o lokalitu na Praze 11, vodojem Horní Roztyly. Jak můžete vidět nebo si take přijít osobně prohlédnout, jde už o vzrostlejší stromy, které ihned po výsadbě lépe zadržují a vypařují vodu, zachycují prach, chrání před hlukem, brání přehřívání okolí a zároveň je zkrášlují. Celá výsadba se uskutečnila ve spolupráci s odborníky ze společnosti Lesy hl. m. Prahy a je kladen důraz na biodiverzitu, proto se volí co největší druhovou pestrost. Vysazují se například borovice, modříny, smrky, břízy a lípy, habry či buky, ale i ovocné stromy jako jabloně, hrušně a švestky.

Sázení stromů probíhá v rámci výzvy pražského magistrátu, přijaté v Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy pro roky 2018–2022, jejímž cílem je vysadit na území hlavního města milion nových stromů. Nejvíce se v Praze dřeviny vysazovaly na původně zemědělských plochách a v již existujících lesích, dále také v pražských parcích, sadech a podél vodních toků. Do prací se zapojila veřejnost, ale také městské části, školy a v neposlední řadě take společnosti vlastněné magistrate. Doufejme, že po odeznění pandemie budou tyto aktivity brzy pokračovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Školy na Praze 11 se budou zelenat
04.03.2020

Školy na Praze 11 se budou zelenat

V rámci školství podporujeme všechny projekty, které vedou k aktivnímu zapojení dětí a jejich praktickým zkušenostem. Osobně, jako radní pro školství MČ Praha 11 se otevřeně hlásím k podpoře přírodních zahrad a učení venku. Na...