Postřeh ke schválené kontribuci

Postřeh ke schválené kontribuci

Praha, 28. února 2022 – Na konci ledna byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy schválen dokument s názvem “Metodika spoluúčasti investorů”, který stanovuje, jakou měrou by se soukromí investoři měli finančně podílet například na budování nové infrastruktury, občanské vybavenosti, veřejných prostor či městských bytů. Metodika počítá i s příspěvkem (poplatkem) za takovou změnu územního plánu, která umožní navýšení hrubé podlažní plochy, t.j. větší zastavění oproti původní situaci.

Současný územní plán nemusí v některých lokalitách odpovídat aktuálním potřebám města. Bohužel drtivá většina požadavků na změnu územního plánu se děje na podnět majitele pozemků, který je chce více zhodnotit a jen minimálně řeší dopad na přilehlé okolí, např. parkování. Velmi často se také jedná o budovy s jinou strukturou než je v okolí běžná. Až na výjimky je nová zástavba vyšší než ta stávající.

Dle mého názoru by změny územního plánu mělo navrhovat výhradně město potažmo městské části, a to na základě aktuálního urbanistického vývoje v dané oblasti. Částka v kontribuci by měla být natolik vysoká, aby investory odrazovala od vlastní žádosti na změny územního plánu. Tím by došlo k redukci většinou účelových a nekoncepčních změn.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11
29.04.2021

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11

I nás na Jižním Městě zajímá jaká je budoucnost městského plánování v Praze, která samozřejmě ovlivní do jisté míry každého z nás. Metropolitní plán hlavního města Prahy je nová koncepce obsahující nový přístup k plánování...

Přestavby výměníkové stanice a trafostanice
04.12.2020

Přestavby výměníkové stanice a trafostanice

Téměř v jednu chvíli se sešly na stole vedení městské části Praha 11 dvě záležitosti týkající se přestavby bývalé kotelny a přestavby bývalé trafostanice. Respektive dopis s prosbou o jednání ve věci stavebního povolení na...