Lávka u metra Háje se konečně dočká opravy

Lávka u metra Háje se konečně dočká opravy

Praha, 30. března 2022 - Cesty pro pěší jsou nedílnou součástí Jižního Města. V letošním roce nás čeká několik oprav v okolí stanice metra Háje. Tou nejvýznamnější je oprava lávky vedoucí od stanice metra, na ní pak bude navazovat i několik dalších oprav. Dne 29. 3. 2022 proto proběhla koordinační schůzka mezi společností Jihoměstská majetková a. s. a městskou částí Praha 11.

V letošním roce čeká kompletní oprava stávající takzvané “Otíkovy” lávky. Přesné datum a obchozí trasy budou zveřejněny po vysoutěžení stavební firmy, nicméně hlavní stavební práce chceme směřovat do období letních prázdnin, kdy část lidí odjíždí na dovolené. Stavba bude dále koordinována s připravovanou opravou hydroizolací pochozí zóny Háje.

Již teď však počítáme s hlavní trasou, přes kovové schodiště, ze stanice metra Háje, vedle benzínové pumpy vedoucí ke světelně řízenému přechodu. Tyto schody budou upraveny pro zvýšený počet chodců z důvodu opravy lávky. Po dokončení lávky projdou i tyto schody kompletní rekonstrukcí. V současnosti je zpracováván projekt, ale s opravou se počítá až po dokončení opravy lávky. Nechceme nové schody vystavit zvýšenému užívání chodců, když stávající mohou ještě dobře posloužit.

Myslíme ale také na to, aby nová lávka byla skutečně bezbariérová v celé své délce. Technická správa komunikací hl. m. Prahy vyhověla naší žádosti z minulého roku a urychlila spuštění stavebních prací na nové bezbariové rampě u ulice Tatarkova. Stávající přechod bude opatřen stavebním příčným prahem pro zklidnění dopravy v dané lokalitě. Díky tomu budou konečně mít vozíčkáři oficiální trasu vedoucí směrem k Milíčovskému lesu a tím i k úřadu naší městské části.

Veškeré obchozí trasy budou vždy vyznačeny v místě snadno čitelnými mapami.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články