Probíhá připomínkování územní studie Roztyly

Probíhá připomínkování územní studie Roztyly

Na stránkách Magistrátu hlavního města Prahy byla zveřejněna 5. 9. 2019 územní studie “Okolí metra Roztyly” dostupná online ZDE.

Ke studii je možné podávat připomínky, připomínkování územní studie probíhá od jejího zveřejnění do úterý 15. 10. 2019 včetně. Ke studii bude uspořádáno veřejné jednání nad návrhem územní studie okolí stanice metra Roztyly, dne 30. 9. 2019. A to od 16:00 hod. v sále č. 201 budovy Magistrátu hl. m. Prahy (Škodova paláce) Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

Druhé veřejné projednání studie proběhne přímo na Jižním Městě a to 9. 10. 2019 od 18:00 v KC Zahrada. Městská část Praha 11 také žádala o prodloužení termínu podávání připomínek územní studii, tento požadavek ale nebyl na MHMP vyslyšen.

Přestože městská část bude ke studii podávat připomínky, rozhodli jsme se, že podáme připomínky i za sebe a následně je zveřejníme na našich webových stránkách. Nesouhlasíme s tak masivní zástavbou, jako je navrhována ve studii a to především od metra Roztyly směrem k ulici Gregorova. Studie je určena pro změnu územního plánu a hmotové vyjádření je třeba vnímat jako návrh, který nemusí odpovídat budoucí realizaci. Například Passerinvest na místě bývalého komplexu Interlov navrhuje umírněnější formu zástavby, než navrhuje hmotové vyjádření zástavby územní studie.

Připomínky podávejte písemnou formou (s náležitostmi dle odst. 2, § 37 správního řádu;). V případě fyzické osoby musí být uvedeny jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu či adresa pro doručování. Připomínky je možné podat v podatelně MHMP (Jungmannova 35/29), poštou na odbor územního rozvoje, emailem na posta@praha.eu s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou MHMP: 48ia97h.

Informace o průběhu jsou aktualizovány na webových stránkách městské části Praha 11.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Postřeh ke schválené kontribuci
28.02.2022

Postřeh ke schválené kontribuci

Praha, 28. února 2022 – Na konci ledna byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy schválen dokument s názvem “Metodika spoluúčasti investorů”, který stanovuje, jakou měrou by se soukromí investoři měli finančně podílet například na budování...

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11
29.04.2021

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11

I nás na Jižním Městě zajímá jaká je budoucnost městského plánování v Praze, která samozřejmě ovlivní do jisté míry každého z nás. Metropolitní plán hlavního města Prahy je nová koncepce obsahující nový přístup k plánování...