Tajná revitalizace Centrálního parku Jižní Město

Tajná revitalizace Centrálního parku Jižní Město

„… lze pouze hádat, jedná-li se o nepovedenou reminiscenci na České středohoří nebo největší pohřebiště buldozerové kultury ve střední Evropě.“ (Plicka, Sedlák J., Sedlák M.: Jižní Město – Urbanistická studie centra Jižního Města, 1997)

O potřebě rekonstrukce nebo chcete-li revitalizace Centrálního parku Jižní Město se hovoří již více než třicet let. I po tak dlouhé době máme v centru naší městské části stále jen šestnáct vedle sebe poskládaných fotbalových hřišť. Pravda, občas trochu zvlněných. Ano, charakteristicky zvlněný reliéf Centrálního parku je originální architektonický prvek a terénní hrby působí přívětivěji než rovina, ale to z Centrálního parku ještě PARK nedělá.

Navzdory dvaceti letům sporadických revitalizačních úprav, které spočívaly v občasné úpravě cest, instalování laviček a výstavbě dětských hřišť, Centrální park stále neslouží jako živý veřejný prostor Jižního Města a už vůbec neplní roli parku. Pás umělých pahorků porostlých travou, tu a tam osázených stromy a keři po celé své téměř kilometrové délce spíše připomíná ostrov lesostepní krajiny. Přitom se při vyslovení slova „park“ většině lidí vybaví plocha porostlá stromy ve městě s květinovými záhony, s lavičkami, na kterých lze v horkém letním dni usednout do stínu, s dětskými hřišti, s uměleckými prvky nejčastěji ve formě soch a fontán, s místy pro piknik a jeho moderní podobu doplněnou o možnost grilování, místo, kde se dá věnovat hrám a některým sportům. Ideálně s možností občerstvit se. Místo, kde může rodina strávit celý víkendový den. Jak dlouho ještě musíme čekat, než se náš Centrální park stane takovým místem?

Revitalizace Centrálního Parku se naléhavě a opravdu aktivně řeší přibližně od roku 2008. Co se za těch deset let odehrálo? Připomeňme si původní studii revitalizace ze začátku našeho století. V rámci té měly vzniknout promenády s alejemi, hájky stromů, dětská hřiště, sportoviště. Středobodem se měl stát centrální objekt, který zahrnoval jezírko či brouzdaliště překlenuté lávkou a obklopené galerií soch. Nicméně už revitalizovaná východní část parku (u KCMT) dosvědčuje, že se této studie nikdo nedrží. Otázkou jen zůstává, kolik peněz naše město zaplatilo za vypracování podrobného revitalizačního plánu, který se nikdy nerealizoval. Další architektonická studie vznikla v roce 2009 a ještě v roce 2013 ji Praha 11 prezentovala jako platnou. To je mimochodem poslední rok, kdy naše městská část o revitalizaci informovala. Poté až letos v květnu radnice uspořádala setkání vedení městské části s veřejností k tématu revitalizace. Jeho výsledky jsou bohužel nedohledatelné. Co vedlo radnici po pěti letech mlčení k zorganizování této diskuse? Připomeňme, že oznámení o ní se na stránkách městské části objevilo 21. května 2018., týden po otevření nového fitparku, cvičební plochy, která není uvedena ve Studii revitalizace, jež radnice do té doby prezentovala jako aktuálně platnou. Náhoda? Na náhody nevěřím. Nicméně i mě jako asi každého obyvatele Jižního Města zajímá, jaká tedy vlastně bude výsledná podoba Centrálního parku. Ale kde to zjistit? Naše radnice mlží.

Je třeba připomenout, že Městská část Praha 11 je sice uživatelem Centrálního parku Jižní Město, ale není jeho majitelem. Tím je hlavní město Praha. Napsal jsem tedy dotaz na naši radnici i na Magistrát hl. m. Prahy. Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy jen konstatoval, že právě probíhá „realizace etapy 0006 na zhruba jedna čtvrtina parku“ a že na příští rok je v plánu pokračovat zbývající (centrální) části jedna polovina parku. Dále uvedli, že projektová dokumentace ještě není zhotovená, model parku není k dispozici a navrhli mi trpělivě vyčkat na výsledek realizace již zahájené etapy. Nakonec konstatovali, že zbytek parku bude „ve stejném duchu a se stejným vybavením“. Odbor správy městské zeleně MČ Praha 11 pak sice prozradil, že městská část obdržela od realizátora stavby aktualizovanou architektonickou studii výsledné podoby dostavby a regenerace Centrálního parku, ale na výzvu ke zveřejnění této verze již nikdo nereagoval.

Co si o tom celém myslet? Původní návrh podoby Centrálního parku Jižní Město již zcela evidentně neplatí. Ani následná studie neplatí. Aktuální studie je zřejmě tajná a majitel parku tvrdí, že „zbytek parku bude ve stejném duchu a se stejným vybavením“. Zřejmě jisté je jen to, že se můžeme těšit na další várku černého asfaltu, neboť Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu letos v červnu doporučila nahradit plánovanou žulovou dlažbu pěších cest „hladkým povrchem“.

Je pozitivní, že se s parkem konečně začalo něco dělat. Předešlé úpravy byly natolik rozptýlené v čase a prostoru, že se většinou zdálo, že se v Centrálním parku nic neděje. Ale způsob komunikace radnice městské části a Magistrátu je v tomto případě tristní. Piráti prosazují participační podíl občanů na rozhodování o podobě a vývoji města. My, Piráti, chápeme vedení radnice jako propůjčení důvěry občanů, ne jako pokyn k samoděržaví. Vždyť kdo jiný, než uživatelé parku, by měl rozhodovat o jeho podobě? Chcete psí loučku, kde by vaši domácí mazlíčci mohli nerušeně volně běhat, aniž by vám hrozilo nebezpečí v podobě pokuty? Ostatní návštěvníci parku psí loučky také uvítají. Nebudou se totiž muset bát, že oni ani jejich ratolesti nešlápnou „vedle“.

A Piráti právě vznik takových louček prosazují. Mimochodem, psí loučka ve studii z roku 2009 je a je umístěna v západní části parku. To je ta část, kde v současné době probíhá revitalizace. Bohužel to zatím nevypadá, že by byla i v aktuální verzi studie. Nebo si někdo všiml, že by v právě regenerované části parku vznikala? Volte Piráty do vedení Městské části Praha 11 a do Magistrátu hl. m. Prahy. My Vám nechceme diktovat, jak a v jakém prostředí budete žít. My prosazujeme, aby vedení města bylo realizátorem vůle obyvatel. Budeme prosazovat, abyste o výsledné podobě nejen Centrálního parku měli možnost rozhodovat.

Milan Minařík


Pirátské listy Praha 11 ke stažení zde (velikost 10 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Sázení stromů na Jižním Městě
07.08.2021

Sázení stromů na Jižním Městě

Již v roce 2019 se Pražské služby, a.s. jako jedny z prvních inspirovaly Akčním plánem hlavního města Prahy a zahájily počáteční etapu výsadby téměř 70 stromů na svých provozních pozemcích. V zápětí loni na podzim...