Mgr. Zuzana Ujhelyiová

projektová manažerka

“Jako v Praze narozená jsem si nedovedla přestavit život jinde, a tak jsem jen Severní město vyměnila za to Jižní. Vždy mě zajímalo dění kolem mě, od mládí jsem byla v tomto směru aktivní. Jsem ráda, že se mi za dobu mého působení na radnici podařilo posunout řadu věcí kupředu. Školství pro mě zůstává srdcovou záležitostí”, Zuzana Ujhelyiová.

Zuzana Ujhelyiová (*1983) pochází z Prahy, kde vystudovala SPŠ zeměměřickou a následně katolickou teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní dokončuje studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Profesně se věnovala práci v oblasti personalistiky a financí v českých i mezinárodních firmách a ve startupech. Nyní pracuje jako projektová manažerka na Úřadu vlády v kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci.

Za Piráty kandidovala v roce 2018 do zastupitelstva městské části Praha 11, byla zvolena zastupitelkou a následně se stala radní s gescí školství. Od roku 2021 je členkou komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny MČ Praha 11, členka komise pro školskou infrastrukturu při MHMP. Podílí se na programových cílech a prioritách v oblasti školství za Piráty v rámci resortního týmu školství a krajského expertního týmu školství.


Moje aktuality

Pozdě bycha honiti
01.06.2022

Pozdě bycha honiti

COVID téměř na dva roky víceméně uzavřel školy. Všichni touto situací strádali v mnoha ohledech. Bylo těžké znovu u dětí vytvořit návyk a zájem o pohyb či sport. V březnu 2021 mě oslovit člen sportovní...

Co čeká naše školy v září?
22.05.2022

Co čeká naše školy v září?

Celá ČR se vypořádává s přílivem válečných uprchlíků z Ukrajiny, především žen a dětí. Do konce školního roku jsou tyto děti ještě osvobozeny od povinné školní docházky, ale od září se již zapojí do vzdělávání....