Mgr. Zuzana Ujhelyiová

radní s gescí školství

členka Pirátů

Mou prioritou je rozvoj jihoměstského školství. Školy podpořím v jejich různorodém zaměření, a to i v rámci strategických cílů projektu MAP. Rovněž podpořím vzdělávací programy pro žáky druhého stupně ZŠ a zřízení žákovských samospráv. On-line registrací do ZŠ a MŠ snížím administrativní zátěž škol a budu hledat mimorozpočtové zdroje financování. Školství otevřu veřejnosti - jak centralizací informací na jedné webové stránce, tak i pravidelnými setkání s rodiči.


Moje články

Kalendář

Navrhni úpravu