Dohoda o spolupráci s obcí Vestec

Dohoda o spolupráci s obcí Vestec

Pro školní rok 2020/2021 uzavřela městská část Praha 11 dohodu o spolupráci v oblasti školství s obcí Vestec. Jedná se o dohodu o přijímání dětí s místem trvalého bydliště v obci Vestec do našich základních škol. Městská část počítá s tím, že každá škola musí přijmout děti ze své spádové oblasti a následně děti z dalších částí Prahy 11. Teprve pokud v některé ze škol zbyde volné místo je na řediteli školy, zda přijme děti z jiných městských částí, obcí či z Vestce. Nejedná se tedy o spádovost pro vestecké děti, ale využití případných volných kapacit našich škol. Dohoda má rámcový charakter. Každá z našich škol, které se bude přijímání vesteckých dětí týkat, tudíž bude s obcí Vestec vytvářet vlastní dohody. Výhodou je, že obec Vestec bude zavázana přispívat na naše školy odpovídající částku za každého žáka. Finance budou z Vestce směřovat přímo do našich škol.

V našich školách najdete žáky z jiných městských částí, či jiných obcí, v drtivé většině případů ale za tyto žáky městská část nedostává žádné peníze. A tak na žáky z jiných městských částí a jiných obcí doplácí sama Praha 11.

V dohodě je výslovně uvedeno, že se nejedná o smlouvu o vytvoření společného školského obvodu. Uvedená dohoda byla vypracována s vědomím a po konzultaci s Magistrátem hlavního města Prahy. Dohoda se týká i dopravy. Doprava dětí z Vestsce bude zajištěna autobusovou linkou, kterou bude platit obec Vestec.

Více informací naleznete ZDE.

Dohoda o spolupráci je dostupná online v usneseních Rady městské části Praha 11.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Schválím rozpočet, když…
26.02.2022

Schválím rozpočet, když…

Praha, 26. února 2022 – Podmiňovat schválení rozpočtu jednou konkrétní investiční akcí považujeme jako Piráti za nepřípustné, ale i z takovým jednáím se ze strany některých zastupitelů městské části Praha 11 můžete setkat.