Schválím rozpočet, když…

Schválím rozpočet, když…

Praha, 26. února 2022 – Podmiňovat schválení rozpočtu jednou konkrétní investiční akcí považujeme jako Piráti za nepřípustné, ale i z takovým jednáím se ze strany některých zastupitelů městské části Praha 11 můžete setkat.

MČ vlastní budovy ZŠ i MŠ a je její povinností o ně pečovat. K rozvoji a údržbě budov je třeba přistupovat spravedlivě, s úsudkem a dle finančních možností MČ. Proto je nutné mít seznam požadavků škol a dle urgentnosti oprav a finančních možností MČ je prioritizovat. Opravy a investiční akce jsou součástí rozpočtu MČ.

Rada MČ schválila 13. 12. 2021 svým usnesením vznik Pracovní skupiny školství. Cílem skupiny je koordinace především majetkových a finančních věcí v oblasti školství. Členy skupiny jsou gesční radní (nyní starosta J. Dohnal) a zastupitelé za Piráty, TOP/STAN, ODS a ANO. V rámci projednávání návrhu rozpočtu pro tuto kapitolu mě překvapil postoj nejmenovaného zastupitele za ANO. Ten podporu celého rozpočtu městské části podmiňoval zařazením konkrétní investiční akce v ZŠ Mikulova. Dle jeho slov jinak rozpočet nepodpoří. Zastupitelé skládají slib, kterým se zavazují hájit zájmy města, v našem případě městské části, jako celku. Rozpočet MČ je zcela stěžejní pro její fungování.

Osobně podporuji veškeré opravy a investice ve školách, včetně té v ZŠ Mikulova, ale dle priorit MČ. Podmiňování schválení rozpočtu celé MČ jednou investiční akcí považuji za zpronevěření se slibu zastupitele.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Návrat „démona“ zvaného Vestec
22.01.2020

Návrat „démona“ zvaného Vestec

Děkuji Vám za upozornění na další ze štvavých, lživých a populistických kampaní Hnutí pro Prahu 11. O celé situaci kolem Vestce jsme Vás informovali článkem na webových stránkách MČ, který vyjde i v Klíči.