Návrat „démona“ zvaného Vestec

Návrat „démona“ zvaného Vestec

Děkuji Vám za upozornění na další ze štvavých, lživých a populistických kampaní Hnutí pro Prahu 11. O celé situaci kolem Vestce jsme Vás informovali článkem na webových stránkách MČ, který vyjde i v Klíči.

Před Vánocemi MČ informovala občany o uzavření memoranda s obcí Vestec. Nejprve ale trochu historického exkurzu.

Obec Vestec a městská část Praha 11 měly uzavřenou „smlouvu o spádovosti“ (v uvozovkách to píši záměrně, protože o její valenci by se dalo diskutovat). Děti z Vestce podle této smlouvy náležely do spádové oblasti ZŠ Campanus. Smlouva běžela a byla výhodná pro obě strany. K 31. 8. 2018 smluvní vztah vypršel. Otázkou zůstává, proč Hnutí pro Prahu 11, které bylo v letech 2014 - 2016 ve vládnoucí koalici tuto smlouvu nezrušilo nebo se o to aspoň nepokusilo.

V tu dobu se jednalo o tolik občany žádané dostavbě Starochodovské školy. Finance chyběly, a tak pan starosta Vestce přišel s tím, že by na dostavbu obec přispěla. Vestecké děti by pak náležely do Starochodovské školy samozřejmě ale až po těch spádových z Prahy 11. Vzhledem k péči řádného hospodáře, kterou je vedení MČ povinováno, to byla jedna z variant financování nákladné dostavby (druhá varianta byla, že se škola dostavovat nebude). S financováním stavby školy však nakonec pomohl Magistrát svou dotací.

Vzhledem k tomu, že spolupráce s obcí Vestec dlouhodobě fungovala na velmi dobré úrovni a Vestec měl o její pokračování zájem, hledali jsme možnost, jak právně korektně případnou další spolupráci nastavit a s tímto jsme se také obrátili na Magistrát.

Jako vhodnou formu spolupráce jsme dostali doporučeno to, co se pak stalo: domluvit se s obcí, že v případě, že v našich školách bude nějaké místo, je možné umístit děti z Vestce a od této obce pak získat i část finančního krytí. Do našich škol běžně dochází žáci z jiných městských částí, či jiných obcí, ale v drtivé většině případů za tyto žáky městská část nedostává žádné peníze. A tak na “přespolní” žáky doplácí sama Praha 11.

Takže abychom to uvedli na pravou míru, tak: NE! Neprodáváme místa v našich školách, ani nemůžeme, protože přijímací řízení není věcí městské části, ale dané školy a Magistrátu. NE! Neděláme z Prahy 11 spádovou oblast pro Vestec, to ani nemůžeme, protože spádovou oblast stanovuje Magistrát vyhláškou. NE! Neříkáme ředitelům, koho mají přijímat, protože to opět určuje Magistrát a je to věcí ředitele. NE! Místa v našich školách nejsou pro Vestec nároková, jsou pouze možná a je to výhradně v gesci ředitele.

A k tomu ještě dodávám: Ano, je to skutečně spíše formální vyjádření možné spolupráce, které není možné vymáhat. Ano, bojujeme tím do určité míry proti tolik problematické zápisové turistice.

Co říkáme? Jen to, že v případě volného místa v některé z našich škol je možné umístit dítě z Vestce. Přednost však mají děti spádové a s výrazným doporučením zřizovatele následně děti z Prahy 11, až pak Vestec a další oblasti.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Schválím rozpočet, když…
26.02.2022

Schválím rozpočet, když…

Praha, 26. února 2022 – Podmiňovat schválení rozpočtu jednou konkrétní investiční akcí považujeme jako Piráti za nepřípustné, ale i z takovým jednáím se ze strany některých zastupitelů městské části Praha 11 můžete setkat.