Vyjádření k prodeji pozemků Roztyly - Passer

Vyjádření k prodeji pozemků Roztyly - Passer

Magistrát hl.m.Prahy požádal Městskou část Praha 11, aby se vyjádřila k prodeji pozemků parc. č. 3393, 3394, 3395 a část pozemku 3260/2 a pozemek par. č. 3276/4 v katastrálním území Chodov žadatelům spol. Office Park Roztyly, a.s. a Roztyly Investment a.s.

Tyto pozemky jsou v majetku hlavního města Prahy a městská část k jejich případnému prodeji pouze vydává stanovisko.

Dne 23.10.2018 vydala rada MČ souhlasné stanovisko s prodejem všech výše zmíněných pozemků. Dne 19. 2. 2019 byla Rada městské části Praha 11 vyzvána Zastupitelstvem k revokaci usnesení ohledně prodeje pozemků společnostmi Office Park Roztyly, a.s. a Roztyly Investment a.s.. RMČ dne 6. 5. 2019 vydala souhlasné stanovisko s prodejem pozemků parc. č. 3393, 3394, 3395 a část pozemku 3260/2.

Pozemky parc. č. 3393, 3394, 3395 a část pozemku 3260/2 jsou pozemky navazující na brownfield bývalého Interlovu a na základě současného projektu investora by tyto pozemky měly sloužit k přímému dopravnímu napojení polyfunkčního komplexu (kombinace kanceláří a obytných budov) k Jižní spojce.

Celá tato lokalita trpí nadměrným hlukem a není proto vhodná jako zóna klidu. Plánovaná kancelářská budova zvukově odizoluje území, na kterém vzniknou obytné budovy. Tato změna umožní rozvoj v dané lokalitě. Zástavba vznikne výlučně na brownfieldu a zeleň bude rekultivována do parku. Potok protékající územím bude vrácen na povrch a vzniknou nové vodní plochy.

K pozemku par. č. 3276/4 se na základě koaličního jednání, které iniciovali Piráti, Rada městské části Praha 11 rozhodla stanovisko nezaujmout, protože v současné době není známý záměr investora s tímto pozemkem. Celé území řeší připravovaná studie okolí metra Roztyly.

S usnesením RMČ ze dne 6. 5. 2019 se můžete seznámit ZDE.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Postřeh ke schválené kontribuci
28.02.2022

Postřeh ke schválené kontribuci

Praha, 28. února 2022 – Na konci ledna byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy schválen dokument s názvem “Metodika spoluúčasti investorů”, který stanovuje, jakou měrou by se soukromí investoři měli finančně podílet například na budování...