Spolupráce a plány v cyklodopravě

Spolupráce a plány v cyklodopravě

Praha, 7. prosince 2021Městské části v okolí Prahy 11 skýtají velký potenciál bezmotorové dopravy. V listopadu jsem měl milou příležitost účastnit se dokončení cyklotrasy A 202 vedoucí z Vestce do Kunratic. Jako zástupce naší městské části jsem v průběhu letošního roku požádal hlavní město Prahu o předřazení této stezky do prioritních staveb.

Na kole do Kunratic V příštím roce se snad již rozběhne stavba nové trasy vedoucí ze stávající cyklotrasy A 215 podél ulice u Kunratického lesa, zde naváže u křižovatky U Kunratického lesa / K Verneráku. Kde se propojí s cyklotrasou MČ Kunratice. V dlouhodobém hledisku je cílem udělat odbočku a pokračovat až ke křižovatce Na Jelenách / Chilská. K této etapě však dojde až v období stavebního rozvoje v oblasti Na Jelenách.

A brzy i do Šeberova Na základě schůzky s Petrou Venturovou, starostkou Šeberova, jsme zvolili společný postup při žádosti o úpravu stávajícího přechodu v ulici Na Jelenách u autobusové zastávky U dálnice. Šeberov zde totiž plánuje vybudovat nové cyklopropojení, které bude ústit u zmiňovaného přechodu.

Drobné úpravy pro cyklisty budou pokračovat Dále bychom rádi provedli drobné úpravy stávajících přechodů u křižovatky Senohrabská / Klapálkova, aby je mohli užívat jak chodci, tak cyklisté. Tímto chceme navázat na loňskou úpravu přechodu nejbližší křižovatky ulice Türkova.

Bohužel, ne všechna místa jsou pro cyklistiku vhodná Naopak co se nepovedlo, je umístění cyklopruhů v ulicích Výstavní a Mírového hnutí. Magistrát hl. m. Prahy umístil tyto cyklopruhy přes jednoznačně negativní stanovisko naší městské části. Bohužel to však nebylo vyslyšeno a my s tím nemůžeme nic dělat. Osobně považuji za nebezpečné, aby byl prostor, kde se mají cyklisté cítit bezpečně, kombinován s páteřní komunikací, po které jezdí kamiony. Jako kompromisní řešení jsem navrhl legalizaci jízdy na přilehlých chodnících, které chodci tolik nevyužívají, takže smíšený provoz by komfort peších vůbec nesnížil. Proto budeme s odborem dopravy hlavního města Prahy upravovat přilehlé chodníky, aby byla vytvořena bezpečná alternativa vůči tomuto z mého pohledu nešťastnému řešení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Renovace veřejného osvětlení
15.05.2023

Renovace veřejného osvětlení

V minulém volebním období se spustila obnova veřejného osvětlení na velké části naší městské části. Iniciátorem této rekonstrukce byl náš tehdejší radní Martin Duška.

Parkování snadno a rychle?
21.07.2022

Parkování snadno a rychle?

Pirátské listy Praha 11, léto 2022 – Akorát že vůbec! Po dlouhých letech jsme přistoupili k řešení problematiky parkování jako první. Na našem sídlišti jde o strukturální problém způsobený výstavbou bytových domů v době, kdy...

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov
16.04.2022

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov

Praha, 16. dubna 2022 – Koncem února jsme odevzdali dopravní studii financovanou hl. m. Prahou, s cílem zajistit zkvalitnění pěších vazeb pro děti. Jedná se o celopražský projekt. Studie je společnou prací Institutu plánování a...