Začala stavba západního křídla Starochodovské školy

Začala stavba západního křídla Starochodovské školy

Dne 24. 6. 2019 bylo na pozemku Starochodovské školy nainstalováno stavební oplocení a po mnoha letech konečně začala realizace dostavby Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57.

V roce 2011 bylo rozhodnuto o demolici přístavku na základě posudku statika, tím došlo ke snížení výukových ale i šatnových prostorů. Již ve stejném roce dochází k příslibu dostavby západního křídla ústy tehdejší politické reprezentace. Od tohoto prohlášení uplynuly tři roky a projektová dokumentace byla na světě. Následně přichází roky do zhotovení projektové dokumentace. Po volbách 2014 nové vedení radnice smetlo projektovou dokumentaci pod stůl a zadalo vytvoření nové projektové dokumentace nově vysoutěžené firmě. Požadavky na projekt však byly totožné. Tento druhý projekt po jeho dokončení získal stavební povolení. V roce 2017 rada od magistrátu vyjednala bezúročnou půjčku na 100 milionu Kč. V dalším roce proběhla soutěž na zhotovitele stavby.

Od vzniku nové Rady městské části Praha 11 (únor 2019), ve které máme pirátského starostu Jiřího Dohnala a radní pro školství Zuzanu Ujhelyiovou, došlo k několika významným posunům v tomto projektu. Rada vybrala zhotovitele stavby. Radní Zuzaně Ujhelyiové se podařilo na MHMP získat dotaci ve výši 50 milionů korun na dostavbu. Po mnohých peripetiích po osmi letech konečně dochází k začátku stavby.

Jsme velmi rádi, že se dostavba školy realizuje. V rámci dostavby vzniknou nové kmenové a specializovavé učebny, šatnové prostory a malá tělocvična.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kdy se MŠ Madolinka dočká funkčního vjezdu?
21.09.2021

Kdy se MŠ Madolinka dočká funkčního vjezdu?

Jak “efektivně” funguje odbor správy majetku pod vedením místostarosty Ondřeje Prokopa (majetek a investice, ANO) krásně ilustruje nefunkční vjezd do mateřské školy Mandolinka. Její ředitelka již dva roky marně žádá odbor správy majetku v gesci...

Správa školských budov
09.07.2021

Správa školských budov

Po podpisu koaliční smlouvy jsme se domnívali, že s partnery sdílíme stejné cíle a hodnoty, a shodli jsme se na tom, že gesce školství, jejíž působnost se dotýká různých odborů, má prioritu. Poslání Odboru školství...