Inovativní přístupy ke vzdělávání

Inovativní přístupy ke vzdělávání

Jistě si ze svých školních let pamatujete, že většina vyučujících měla k výkladu učiva podobný přístup. Tento přístup se označuje jako frontální výuka, čili “frontálka”.

Učitel vykládá před tabulí látku a žáci si zapisují. Možná se někteří z vás setkali i s jiným přístupem, takzvaným konstruktivismem, který motivoval žáky přicházet na poznatky prostřednictvím různých úkolů, často skupinových. V poslední době vznikají školy, převážně soukromé nebo speciální třídy v rámci státních základních škol, které jiný přístup k výuce uchopili koncepčně a snaží se využít jeho potenciál. Učit „jiným“ způsobem neznamená, že sse musejí používat jiné učebnice. Učitel musí umět zprostředkovat učivo tak, aby na něj žáci přišli z jisté části sami a dává jim prostor k seberealizaci. Tento přístup pochopitelně vyžaduje mnohem větší snahu a čas, který do přípravy učitel vkládá. Tak schválně; budete si více pamatovat nějaký pokus, kde nejprve sami musíte spočítat, co a jak k němu potřebujete a následně jej provedete, nebo si budete více pamatovat video, na kterém vám pokus někdo ukáže?

Pro takový způsob výuky je nutné mít jednak dobře vybavenou školu a dále mít učitele, kterým poskytnete možnost se dále vzdělávat.

V posledních letech se na Praze 11 vybavenost škol postupně zvyšuje. Vznikají nové specializované učebny. Nakupují se interaktivní tabule a učitelé se je většinou musí sami naučit používat. Mnohdy netuší, kde by mohli najít volně stažitelný software vhodný pro výuku. Jejich hledání jim stěžuje i fakt, že kvalitní volně stažitelný materiál, či online aplikace jsou často cizojazyčné. Z těchto důvodů by bylo vhodné pravidelně pořádat sdílené školení pro učitele z více škol. Zároveň v některých školách stále bojují s nedostatečnými prostory, což vychází z kulminace množství dětí narozených v jednotlivých ročnících.

Státní základní školy na Praze 11 počínají naslouchat tomuto trendu ve vzdělávání. Existuje zde několik specializovaných tříd (např. bilingvní, CLIL, dělená výuka či montessori). Řada učitelů se o moderní metody zajímá a uplatňuje jejich prvky ve výuce. Pokud se škola rozhodne pojímat výuku inovativním způsobem, měla by uplatňovat přístup koncepčně, tedy alespoň trochu ve všech vyučovacích hodinách jedné třídy po celou dobu školní docházky.

Chybí znalost poptávky rodičů. Nevíme, jaký styl výuky si rodiče pro své děti představují, protože relevantní data neexistují. Jedinou možností, jak zjistit poptávku, je informovat rodiče o různých přístupech a zeptat se, co by podle jejich názoru jejich dětem vyhovovalo nejvíce. Pokud by se pro podobný krok městská část rozhodla, bylo by nejvhodnější dotazovat se rodičů předškolních dětí. Tento výzkum by bylo možné vytvořit v rámci projektu Místního akčního plánu (zkráceně MAP), který je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jedná se o dohodu mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě vzdělávání, která je založena na komunitním plánování.1 Piráti podporují různorodé vzdělávání v rámci jedné školy. Tento trend chceme podpořit a přinášet nové podněty. Nejde nám však jen o izolované „experimentální“ třídy. Jde nám především o proměnu klimatu ve škole, protože můžeme najít jak ucelené koncepce výuky (např. Montessori, Waldorf, Dalton atd.), tak i obecné principy přístupu ke vzdělání, které lze bez nákladů začlenit do výuky (např. Respektovat a být respektován, Nenásilná komunikace).

Podrobnější přiblížení různých vzdělávacích směrů naleznete na našich internetových stránkách.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová, Mgr. Zuzana Böhmová


Pirátské listy Praha 11 ke stažení zde (velikost 10 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pozdě bycha honiti
01.06.2022

Pozdě bycha honiti

COVID téměř na dva roky víceméně uzavřel školy. Všichni touto situací strádali v mnoha ohledech. Bylo těžké znovu u dětí vytvořit návyk a zájem o pohyb či sport. V březnu 2021 mě oslovit člen sportovní...

Co čeká naše školy v září?
22.05.2022

Co čeká naše školy v září?

Celá ČR se vypořádává s přílivem válečných uprchlíků z Ukrajiny, především žen a dětí. Do konce školního roku jsou tyto děti ještě osvobozeny od povinné školní docházky, ale od září se již zapojí do vzdělávání....

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov
16.04.2022

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov

Praha, 16. dubna 2022 – Koncem února jsme odevzdali dopravní studii financovanou hl. m. Prahou, s cílem zajistit zkvalitnění pěších vazeb pro děti. Jedná se o celopražský projekt. Studie je společnou prací Institutu plánování a...