Mostní prohlídka

Mostní prohlídka

Na základě výsledků mostní prohlídky jsme byli nuceni uzavřít pochozí lávku vedoucí od Polikliniky Opatovská přes stejnojmennou ulici. Navazující můstek opravovaný v minulém roce a vedoucí do kliniky zůstává v provozu. Řešíme, zda je pomocí podpěr možné lávku vedoucí přes ulici Opatovskou vyztužit a znovu otevřít. Finálním cílem je však lávku strhnout. Naše oddělení dopravy v součinnosti se stavebním úřadem již pracují na získání povolení k demolici. Byli jsme nuceni uzavřít i parkoviště u kliniky. Zde je provoz aut omezen pouze na nutné zásobování. Často se nás ptáte jak přejít ulici v tomto úseku. Bohužel není technicky možné vybudovat provizorní přechod. Nejbližší možnost přechodu je u autobusových zastávek Metodějova nebo Ke Kateřinkám.

V budoucnu počítáme s výstavbou nové lávky na stávajícím místě. Se zástupci nového obchodního centra již jednáme o možném spolufinancování této stavby. Podle finančních a technických možností zvážíme vypsání architektonické soutěže.

Bohužel na místě lávky není technicky možné vybudovat provizorní přechod. Do restaurace Opatovské terasy se dostanete pomocí druhé lávky (šnek) z parku mezi ulicemi Modletická a Tererova. Prioritou je pro nás bezpečí obyvatel Jižního Města.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Renovace veřejného osvětlení
15.05.2023

Renovace veřejného osvětlení

V minulém volebním období se spustila obnova veřejného osvětlení na velké části naší městské části. Iniciátorem této rekonstrukce byl náš tehdejší radní Martin Duška.

Parkování snadno a rychle?
21.07.2022

Parkování snadno a rychle?

Pirátské listy Praha 11, léto 2022 – Akorát že vůbec! Po dlouhých letech jsme přistoupili k řešení problematiky parkování jako první. Na našem sídlišti jde o strukturální problém způsobený výstavbou bytových domů v době, kdy...

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov
16.04.2022

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov

Praha, 16. dubna 2022 – Koncem února jsme odevzdali dopravní studii financovanou hl. m. Prahou, s cílem zajistit zkvalitnění pěších vazeb pro děti. Jedná se o celopražský projekt. Studie je společnou prací Institutu plánování a...